Çocuk hakları ve istismar konusunda iç hukuk ve uluslararası sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmediğini belirten Süllü, “Erken yaşta evlilikler, Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ve evlilikte özgür irade ile tam rıza olmasını hükme bağlayan İstanbul Sözleşmesi’ne aykırıdır. Gece yarısı tek bir erkeğin kararıyla kaldırdığını söylediği, Meclis tarafından 6251 sayıyla onaylandığı için, yetkide ve usulde paralellik gereği meclis tarafından feshedilmesi gerekmesine karşın Danıştay’ın da hukuksuzca yürürlükten kalktığını onayladığı İstanbul Sözleşmesi sadece kadınları değil aslında çocukları da koruyordu. Çocuğun rızasının söz konusu olamayacağı erken yaşta evlilikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması olarak çocukluklarının ellerinden alınmasına, akranlarından uzaklaşmalarına, tam oluşmamış toplumsal kimliklerinde sorun yaşamalarına yol açmakta, eğitimlerine engel olmakta ve sağlıklarını tehlikeye atmaktadır.  Ev bakımı ile çocuk bakımı gibi sorumluluklarla yaşamları, bir çeşit köleliğe dönüşen çocuklar sömürüye, her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet ve istismara, hatta, yoksulluğa açık hale gelmektedirler. Babası olacak bir tarikat liderinin rızasıyla 6 yaşından itibaren yıllarca cinsel istismara uğrayan; başına gelen felaketi yetişkin bir birey olarak ancak anlamlandırabilen H.K, bu travma ile çocuğuyla yaşam savaşımı veriyor. H.K’nın yaşadıkları ne vicdanlara, ne akıllara, ne de hukuka sığıyor. Komisyonun kurulması kesinlikle olumlu. Ancak, önemli olan kurulan komisyonlar, yazılan raporlar değil, Mevcut iktidarın bakış açısı çok önemli. Kadın cinayetleri politiktir diyorduk çocuk istismarı da politiktir. Nefret söylemleri sürdükçe, tabanını bir arada tutmak için inançlar dahil her alan sömürü aracı olarak kullanıldıkça, zihniyet değişmedikçe sorunun çözümü için, hiçbir şey yapılamaz. Ancak kimse endişelenmesin; Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda, herkesi kucaklayacağımız, sevgi dilinin hâkim olduğu, sorunların çözüme kavuşacağı günler yakın” ifadelerini kullandı.