Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri motorlu taşıt trafiğine kapalı alanlara giriş yapan sürücülere karşı denetim yapıyor. UKOME kararıyla her türlü motorlu taşıtlara yasaklanan İki Eylül Caddesi’ne giren motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter sürücülerine yaya güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için Encümen’e sevk edilmek üzere idari yaptırım kararı uygulanıyor.

Y A Y A L A Ş T I R I L M I Ş Y O L L A R D A B Ü Y Ü K Ş E H İ R’ D E N S I K I D E N E T İ M (1)

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirterek araç trafiğine kapatılmış ve yayalaştırılmış olan yollara motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter ile giriş yapılmamasını konusunda uyarıda bulundular.

Yetkililer, paket dağıtımı yapan iş yerlerinde çalışanların hızlı servis yapmaya zorlanmamaları, yaya bölgelerine girmemeleri ve tescil belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini de hatırlattılar.