İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun Eskişehir’deki konut ve barınma sorununun çözümüne katkı olması amacıyla ortaya attığı Organize Sanayi Bölgesi çevresine konut yapımı fikrinden sonra bu konu Eskişehir gündeminde tartışılmaya başlandı.
Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, bu fikri destekledi.
Geçtiğimiz günlerde de Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Topluma Dönük Eskişehir Sanayi Odası / Eskişehir Konut ve Barınma Sorunu Üzerine” başlıklı bir rapor kamuoyu ile paylaşıldı.
***
Kesikbaş, “Eskişehir’in uzun yıllardan beri tartışılan ve özellikle son dönemlerde sıkça gündeme gelen konut ve barınma ihtiyacına yönelik somut tespitlerde ve çözüm önerilerinde bulunan bir rapor hazırlamak istedik. Yaptığımız araştırma Eskişehir’in kısa vadede 38.000’in üzerinde ilave konut ihtiyacı olduğunu ortaya koymakta. Yine araştırmalar Eskişehir’de ortalama konut satış ve kiralama bedellerinin Ankara, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik illerinin çok üstünde olduğunu göstermekte. Sorunların sözlü olarak dile getirilmesi, ancak sonradan unutulması belki de bizim en büyük eksiğimiz. ESO olarak tüm ihtiyaç ve taleplerimizi incelikle hazırlanmış, kapsamlı raporlarla kamuoyunun gündemine taşımaya devam edeceğiz” dedi.
***
Raporun kamuoyuyla paylaşılmasından sonra İnşaat Mühendisleri Odası devreye girdi.
Onlar da oldukça geniş kapsamlı bir rapor yayınladı.
“Eskişehir Sanayi Odası tarafından konut ve barınma ihtiyacına bir perspektif oluşturulması amacıyla hazırlatılan “Eskişehir Konut ve Barınma Sorunu Üzerine” Raporu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve sendikalar gibi sivil ve bağımsız kurum-kuruluşların toplum ve kamu yararına bilimsel ve teknik çalışmalar gerçekleştirmesi ve bu çalışmaların sonuçları ile uzmanlık, deneyim ve perspektiflerinden kendi tespit ve önerilerini paylaşmaları gerek kamuoyunun aydınlatılması gerekse karar mekanizmalarının doğru yönlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmalar aynı zamanda, gelişmiş ülkelerin demokrasi harcının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak söz konusu raporda tespit edilen bazı hata ve noksanlıkların kamuoyunu ve kent yönetimini yanlış yönlendirebileceği düşünüldüğünden, konuya ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur” girişiyle, “rapordaki mevcut konut sayısı 326.876 olarak kabul edilmekte ve buna dayanan hesap yapılarak 38.167 konut açığı hesaplanmaktadır. Oysa 326.876 sayısı TÜİK’in sitesinde de belirtildiği gibi toplam konut değil ikamet edilen konut sayısıdır. Dolayısıyla 38167 konut eksiği gerçeği yansıtmamaktadır” şeklinde görüş bildirdi.
***
Kentin sorunlarının siyasiler tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından ortaya konması ve çözüm yollarının aranması elbet iyi bir gelişme.
Bin üniversite kenti de olan Eskişehir’de bu sorun daha büyüyerek önümüzdeki dönemlerde karşımıza gelecek.
Artan konut ve kira fiyatları artık dayanılmaz noktalara geldi.
Bu soruna acil çözüm bulunması gerekiyor.