Eskişehirli avukat Gürler Koçak, yayınlanan ‘Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhitin Gecikmesi ve Arsa Sahibinin Hakları’ kitabıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, milyonluk sözleşmeler imzalarken avukata danışmamanın arsa sahiplerinin yaptığı en büyük hatalar olduğunu anlatarak, "Miktarı bu kadar yüksek ve kişilerin hayatlarını etkileyebilecek nitelikteki bu sözleşmelerin, muhakkak avukatlarca hazırlanması gerekmektedir" diye belirtti.

Biruni Üniversitesi 9 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor Biruni Üniversitesi 9 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

Üçüncü kitabı olarak kaleme aldığı kitabıyla ilgili bilgi veren Koçak, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin sıklıkla uygulanan bir sözleşme türü olmasına rağmen yasada açıkça ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmediğini belirtti. Büyük oranda bu alanın Yargıtay içtihatları ile düzenlendiğini anlatan Avukat Gürler Koçak, "Arsa sahipleri ile müteahhitler arasındaki uyuşmazlıkların büyük kısmı, müteahhidin gecikmesinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmamızda müteahhidin gecikmesi ve arsa sahibinin bu durumdaki hakları ile sınırlı olmak üzere inceleme yapılmış, mümkün mertebe kavram ve kurallar Yargıtay içtihatları ile açıklanmış, bilimsel tartışmalara girilmeyerek yalnızca uygulama dikkate alınmış, mümkün olduğunca basit bir dil kullanılarak her meslekten uygulamacıların kitaptan faydalanması amaçlanmıştır’’ dedi.