1’inci Hava Bakım Fabrikası’ndan çıkan işçiler, kavşağa kadar düdük çalarak ve ıslıklar eşliğinde yürüdü. Geniş katılımla düzenlenen eylemde konuşan Sendika Şube Başkanı Hasan Atak, üyelerinin yaşam koşullarının artan gıda, kira, akaryakıt fiyatları karşısında ağırlaşmış, katlanılamaz ve dayanılamaz bir hale geldiğini dile getirdi. Önüne geçilemeyen enflasyon nedeniyle maaşlarının birkaç ay içinde tarihte ilk defa büyük bir erozyona uğradığını vurgulayan Atak, ‘‘Son dönemde, döviz kurlarındaki artışlar, artan akaryakıt fiyatları, KDV, ÖTV ve harçlara yapılan zamlar ve bunlara bağlı olarak tükettiğimiz tüm temel ihtiyaçlarımıza gelen zamlar, vergi adaleti yerine vergi adaletsizliği yaşanması biz emekçileri olumsuz yönde etkilemekte, yaşam kalitemizi düşürmekte, geçinemez, barınamaz hale getirmektedir. Ardı arkası kesilmeyen zamlar alım gücümüzü düşürürken ısrarla buna karşı olarak tedbir alınmıyor olması hepimizi canından bezdirdi’’ ifadelerini kullandı.

maaşlar-erozyon-2

‘ÇALIŞANLARIN SESİNE KULAK VERİN’

Yaptıkları işin niteliğine bakıldığında Türk Harb-İş Sendikası üyelerinin aynı işkolunda, özel sektörde ve vakıf işletmelerinde çalışan emsallerine göre çok daha düşük ücret aldığını ifade eden Atak, ‘‘Bu yüzden de işyerlerimizdeki tam nitelikli ve kalifiye işgücü daha iyi ücret alabilmek için işlerinden istifa etmekte ve özel sektöre doğru bir yöneliş yaşanmaktadır. Daha vahim olanı ise milli savunmamızın bel kemiği bu işyerlerinde çalışan kardeşlerimize çeşitli aracı ve vesilelerle yurt dışından iş teklifi ve talepleri gelmekte olup ülkemizde yıllardır dillendirilen beyin göçüne de yenileri eklenmektedir. Bir yandan savunma sanayiinde birçok başarı ile övünürken bir yandan bu başarıyı getiren bu başarıda en büyük pay sahibi olan biz çalışanların seslerine kulak verilmemesi kabul edilemez’’ diye konuştu.

maaşlar-erozyon-23

‘MAAŞLARA REFAH PAYI EKLENMELİ’

Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam yapılması ve reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesinin şart olduğunu söyleyen Atak, ‘‘Savunma Sanayii işçilerinin yoksulluk sınırı altına düşen ücretlerine acilen savunma sanayii destek primi verilmesi şart olmuştur. Gelir vergisinde adil bir düzenleme getirilmesi, ücretlerimizdeki vergi dilimlerinin yeniden düzenlenerek yüzde 10 olarak sabit bırakılması şart olmuştur. Bu nedenle Millî Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrikalar ve Tersanelerimizde çalışan arkadaşlarımızın ücret ve diğer özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması yönündeki talebimizi Türkiye’ye duyurmak adına ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi bizde buradan Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şube Yöneticileri olarak Ankara’ya yürüyüşümüzü başlatıyor ve taleplerimiz yerine gelene kadar hukuki meşru sınırlar içinde emekten gelen gücümüzü kullanarak eylemlerimize devam edeceğimizi belirtiyoruz’’ şeklinde konuştu.(Onur Şentürk)