Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni yılda verilecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri duyurularına devam ediyor.

Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonuna hibe desteği verilecek. Konuyla ilgili açıklamada, "Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler, ana arı üretimine yönelik yatırımlar, bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi destekleme çerçevesindedir. Arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, mevcut ve faal olan işletmeler, başvuru sırasında konusuna göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olanlar, kamudan bağımsız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapılacak yer başvuru sahiplerine ait olabileceği gibi 5 yıl süreyle kiralanarak proje uygulamak mümkün olmaktadır. B iş planı çerçevesinde değerlendirilen projelerin hibe esas tutarı 50 bin - 1 milyon TL arasındadır. Yapılacak yeni tesisler için 7 milyon TL’ye, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması için 5 milyon TL’ye, mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya teknolojilerinin yenilenerek modernizasyonu için 4 milyon TL’ye kadar proje hazırlanabilir. Üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilirler." denildi.