2010 yılında Enerji Yöneticisi atamasını gerçekleştiren üniversitenin tüm binalarında, bina enerji verimliliğinden sorumlu bir personeli bulunuyor. Bu çerçevede 2014 yılında üniversite binaları için Enerji Etüdü yaptırılarak Enerji Kimlik Belgesi alındı. 2022 yılından beri ise kurulan Enerji Yönetim Birimi aracılığıyla fakülte, yüksekokul ve hizmet binalarının tüketmiş olduğu elektrik, doğalgaz ve su tüketimleri takip ediliyor, Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi doğrultusunda çalışmaların yanı sıra enerji verimliliğini artırıcı projeler geliştiriliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı amacıyla İletişim Fakültesi çatısında yapımı düşünülen 100 kWe kapasitesine sahip güneş enerji santrali için yetkili enerji dağıtım şirketine başvuru yapan Anadolu Üniversitesi, 2023 yılı sonunda enerji tüketiminde yüzde 15 tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu amaca yönelik olarak binalarda enerji verimliliği yüksek aydınlatma armatürleri, elektronik cihazlar, elektrik motorları, ısıtma ve soğutma sistemleri dönüşümü ve bunlara bağlı olarak gerekli altyapı çalışmaları yapılıyor. Bunlara ek olarak eski nesil düşük verimli yüksek sıcaklıklı merkezi kazan daireleri yerine, düşük sıcaklıklı yüksek verimli lokal kazan daireleri oluşturularak istenen tasarruf hedefinin yakalanabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Üniversite yapılan enerji verimliliği çalışmaları sonucunda 2019-2022 yılları arasında ortalama yüzde 23.25 tasarruf sağlamış bulunuyor.

Üniversitede enerji verimliliği ve farkındalık uygulamaları
Üniversite binalarında enerji verimliliğine yönelik projeler de üretilmeye ve hayata geçirilmeye devam ediyor. Örneğin Merkez Kütüphane, İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Yemekhane, Yemek Üretim Merkezi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, DİLKOM, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde enerji tüketimleri yüksek, verimsiz, çok sık arıza yapan mekanik balastlı aydınlatma armatürleri enerji yüksek verimliliği yüksek, uzun ömürlü led aydınlatma armatürleri ile değiştirildi. Ortak kullanım alanlarında aydınlatma sistemlerine harekete duyarlı sensör takılarak enerji verimliliği sağlandı.

DİLKOM,Yabancı DillerYüksek Okulu,Yemek Üretim Merkezi, Personel Lokali, Otel Anadolu, Eskişehir Meslek Yüksek Okulu, Park Bahçeler Müdürlüğü, Kreş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Lojman Misafirhane, Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Binası ve Öğrenci Merkezi’nde verimliliği yüksek müstakil kazan daireleri yapılarak tüketimlerinin düşürülmesi ve galerilerde bulunan ısı kayıplarının önüne geçilmesi sağlandı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği ile koordineli olarak Bakanlık tarafından farkındalık oluşturma amaçlı olarak hazırlanan afişleri ve yine Bakanlık tarafından hazırlanan enerji verimliliği videolarını aktif olarak binalarında ve sosyal medyada kullanan üniversitenin yeni dönemde, 100 kWe güneş enerji santrali proje çalışmaları yapılarak tesisin yıl içinde çalışır hâle getirilmesi planlanıyor.

Üniversitenin Enerji Yönetim Birimi, Eskişehir Valiliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca koordineli olarak farkındalık projelerinin yanı sıra enerji verimliliğine dair sorumlu personeline eğitim vermek, bina enerji etütlerini yaptırmak ve enerji tasarrufuna yönelik tedbirlerle ilgili olarak gerekli ihaleleri gerçekleştirmek konularında çalışıyor.