Yapılan kontrollerde, hâlihazırda, Eskişehir ili genelinde tarımsal kuraklık şartlarının arazide oluşmadığı; kuru alanlarda erken ekilmiş arpa ve buğdaylarda adventif köklerin oluştuğu kardeşlenmenin başladığı görüldü. Konuyla ilgili açıklamada, "Geç ekilmiş olan hububatlarda çimlenmenin tamamlandığı, embriyonal köklerin geliştiği gözlemlenmiştir. Yağışın yetersiz olmasına rağmen bitkilerin genel gelişim durumu, bunun telafi edilebileceğini göstermiştir. Aralık ayı içerisinde sulu alanlarda gelişim, köklenme ve kardeşlenmenin normal seyrinde olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

Kuraklık literatüründe 4 belirgin kuraklık tipi olduğu anlatılan açıklamada, şöyle denildi:
“Bunlar; Meteorolojik Kuraklık, Tarımsal Kuraklık, Hidrolojik Kuraklık ve Sosyo-Ekonomik Kuraklıktır. Eskişehir İli genelinde Eylül-Ocak ayları toplam yağışları 48,2 milimetre gerçekleşmiş olup uzun yıl ortalaması 117 milimetredir. Uzun yıl ortalamasından yüzde 59 daha az yağış gerçekleşmiştir. Yağış dağılımları lokasyonlara göre farklılık göstermektedir. Hâlihazırda, Eskişehir ili genelinde tarımsal kuraklık şartları arazide oluşmamış olup, Eylül-Ocak ayları arası dönem için Meteorolojik Kuraklıktan bahsetmek yerinde olacaktır. Yağışların azlığı ileriki dönemlerdeki yağışları daha anlamlı kılmıştır. Kış aylarında iyi bir kar yağışı yeraltı suları ile bitki gelişimine olumlu katkı sağlayacak olup önümüzdeki dönemlerdeki yağış şekli, zamanı, sıklığı ve süresi tarımsal verimlilikte belirleyici olacaktır. Eskişehir il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri teknik ekiplerince aylık bazda düzenli ürün gelişim kontrollerine devam edilecektir. Herhangi bir tarımsal kuraklık riski tespit edildiği anda Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili mercilerine gerekli bildirimler yapılıp çiftçilerimizin zararlarını telafi edici önlemlerin alınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır."