İçinde bulunulan pandemi ile birlikte sağlıklı yaşam için doğa ile iç içe yaşamanın, tarımsal üretimin, temiz gıda ve doğal beslenmenin öneminin daha iyi anlaşılması ile birlikte kırsal alanda ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda çalışmalar yapmak anahtar strateji haline geldiğini belirten Kırsal Çalışma Grubu Başkanı Levent Özbunar, bu doğrultuda bugün Eskişehir Kent Konseyi çatısı altında, kırsal kalkınmanın kapsayıcı ve çok aktörlü bir yapı haline gelmesine katkıda bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Bu birliktelik ile kırsal kalkınmanın sadece ekonomi açısından değil, daha bütünsel bir bakış açısı ile ele alınacağını dile getiren Özbunar, “Kırsal mahallelerde eğitim, sağlık, altyapı ve üstyapı gibi hizmetlerin geliştirilerek, hemşehrilerimizin sosyal refahını da gözeten, ilgili kurumlarımızın kırsal kalkınmaya yönelik stratejiler oluşturmasına yardımcı olacak, doğaya saygılı, doğal kaynakları akılcı ve sürdürülebilir kullanan, paydaşlarımızla birlikte iyi yönetişimi benimseyen ve ayrıca bütün şehri kapsayacak farkındalık çalışmaları da yapmak üzere Kırsal Çalışma Grubumuzun kuruluşunu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Özbunar, bu konuda gönüllü olarak çalışmak isteyen herkesi destek olmak için çalışma grubuna davet etti.