“3 gün önce uyuyan milyonlar, sabah, 42 milyon kadının canını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden, tek bir erkeğin imzasıyla çıkmaya çalıştığı haberine uyandı. En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim, bu karar hukuken yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir.” diyen Dr. Jale Nur Süllü, 36 kez şikâyetçi olmasına karşın, annesi ve kendisini koruyamayan devlete karşı Nahide Opuz’un AİHM’e açtığı haklı davayı Türkiye’nin kaybetmesinin sözleşmenin çıkış noktası olduğunu hatırlatarak “Bu açıdan sözleşme, son derece yerli ve milliydi! İlk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi, aynı yıl mecliste grubu bulunan tüm partilerin oybirliği ile TBMM tarafından onaylandı.” dedi. 46 ülkenin imzaladığı Uluslararası sözleşmenin feshinin söz konusu dahi olamayacağını vurgulayan Süllü “Kararnamedeki sözcük bile doğru seçilmemiştir. Hadi Türkiye’nin çekildiğine cumhurbaşkanı karar verdi diyelim. O da hukuken yok hükmündedir Normlar hiyerarşisinde kanunların üzerinde yer alan TBMM tarafından onaylanan bir uluslararası Sözleşme’nin usulde ve yetkide paralellik ilkesi gereği, tek yanlı idari bir işlemle kaldırması mümkün değildir. ‘Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri’ nin Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılamayacağı, düzenlenemeyeceği anayasamızın emredici hükmü olup, Cumhurbaşkanın, yetkisi olmayan bir idari karar tesis edemeyeceği açıktır.” dedi.