Başta Eğitim Bilimleri, Özel Eğitim ve Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalları olmak üzere, Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans-Doktora (YL-DR), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık YL-DR, Özel Yetenekliler Eğitimi YL-DR, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi YL, İngilizce Eğitimi YL-DR, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi YL-DR gibi örgün programlara ek olarak, Eğitim Yönetimi Uzaktan Öğretim, Matematik Eğitimi Uzaktan Öğretim ve İlkokulda Yenilikçi Eğitim Uzaktan Öğretim Tezsiz YL gibi programlarda öğrenci kabul eden ve lisansüstü eğitim veren Enstitü; Türk Yükseköğretimde öncü bir kurum olarak akademik başarısıyla göz dolduruyor. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne emek veren öğretim üyelerinin başında ise Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bahadır Erişti, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Derya Atik Kara ve Öğr. Gör. Dr. Ali Ulus Kımav yer alıyor.

‘AÜ’NÜN KÖKLİ VE ZENGİN GEÇMİŞİNDEN DESTEK ALIYOR’
Özellikle Özel Eğitim alanında olmakla birlikte tüm anabilim dallarında özgün lisansüstü programları olan Enstitü; Eğitim Fakültesi’ndeki nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin alan uzmanlıkları sayesinde ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir eğitim veriyor. Enstitüde üst düzey düşünme becerileri hedeflenerek yürütülen derslerin bilim insanı yetiştirme bağlamında proje ve lisansüstü tezlere de olumlu yansımaları bulunuyor. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulduğu günden bu yana güçlenerek devam eden akademik ve idari yapısı; Anadolu Üniversitesinin köklü ve zengin geçmişinden güç ve destek alıyor. Enstitü bünyesinde, ulusal ve uluslararası değişim programları (Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği, Farabi, Mevlâna) kapsamında eğitim olanakları bulunuyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra uzmanlık alanlarına göre her düzeyde devlet kurumu veya özel kurumda çalışabiliyor. Enstitüde YÖK’ün hem ulusal hem de ulusalararasılaşma politikasına uygun olarak yürütülen üstün nitelikli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programları, ülkemizden olduğu gibi birçok farklı ülkeden öğrencinin de yoğun ilgisi ile kontenjan açılır açılmaz doluyor. Enstitüde, aralarında TÜBİTAK ve Ulusal Ajans gibi kurumların desteğiyle yüksek bütçeli ulusal ve uluslararası projeler yürütmüş, SSCI, ESCI ve SCOPUS gibi saygın uluslararası dizinlerde makaleler yazmış ve başarı ödülleri almış çok sayıda öğretim üyesi de öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesi için var gücüyle destek veriyor.