Yüksel, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ESOGÜ gündem programında enerji depolaması hakkında konuştu. Modern toplumun sürekli olarak artan enerji, enerji üretimi ve depolama ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Recep Yüksel, depolama maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek büyük kapasitelerde üretilebilecek enerji depolama sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Batarya üretim tesislerinin çalışma sistemine ve Türkiye’de bulunan tesislere ilişkin bilgilendirmede bulunan Yüksel, enerji depolamasının enerji bağımsızlığı için de önemli bir konu olduğunun altını çizdi. Dr. Öğretim Üyesi Recep Yüksel, 10 yıl içerisinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni hem enerji depolamanın hem de yeni nesil malzemelerin geliştirildiği ulusal ve uluslararası alanda akredite bir kurum haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.