Baro Başkanı Mustafa Elagöz, ‘‘Sözleşmenin feshine dair 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı, Anayasamızın 2. Maddesindeki hukuk devleti ilkesine,6. Maddesindeki kaynağını anayasadan almayan yetki kullanma yasağına,  7. maddesindeki yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine, 11. Maddesindeki anayasanın üstünlüğü ilkesine, 13. Maddesindeki hak ve özgürlüklerdeki yasallık ilkesine, 87. maddesindeki kanun koymak ve kaldırmak yetkisinin tbmm’ne ait olduğu kuralına, 90. maddesindeki uluslararası sözleşmelerin normlar hiyerarşisindeki yerine ilişkin düzenlemeye, 104. Maddesindeki cumhurbaşkanının yetki sınırına ilişkin düzenlemeye açıkça aykırıdır’’ dedi. Elagöz, ‘‘Hukuka aykırı olan Cumhurbaşkanlığı Kararına karşı dün Eskişehir Barosu olarak ,Yürütmenin durdurulması, Kararın iptali ve karara dayanak teşkil eden  9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin 1. Fıkrasının anayasaya aykırılığına ilişkin Danıştay Başkanlığı nezdinde  dava açmış bulunuyoruz’’ diye konuştu.