Eskişehir’deki haber sitelerinin çalışan ve yöneticileri BİK’ten resmi ilan ve reklam verme koşullarını yumuşatması beklentisi içinde olduklarını dile getirdiler. Çakırözer de ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada BİK’e şu çağrıda bulundu: “Bu yönetmelik taslağında “İlan yayınlayan gazete ya da internet sitesinin sahibine, ortağına ya da muhabirine katalog suçlar dediğimiz terör ya da devlete karşı suç iddiasıyla dava açılması halinde ilan hakkının kesilmesi” düzenlemesi hem anayasaya ve yasalara aykırıdır, hem de basın özgürlüğünü ortadan kaldırır. Bu bir yargısız infazdır. Anayasa Mahkemesi BİK’in geçmişte gazetelere yönelik verdiği ilan kesme cezalarını işte bu nedenle Anayasaya aykırı bularak hak ihlali vermişti. Şimdi Yüksek Mahkeme kararını tanımayarak BİK bu kez gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerini de cezalara boğacak.  Yönetmelikte “Hakkında dava açılan gazetecinin 5 gün içinde kadrodan çıkarılmaması halinde ilan hakkının elinden alınması” da bir başka hukuksuz dayatmadır.   Bu madde böyle kabul edilirse Türkiye’de binlerce gazeteci işsiz kalacaktır. Bu hükmü kabul etmeyen yüzlerce basın kuruluşu ise ilan gelirlerinden hukuksuz biçimde mahrum bırakılacaktır. Türkiye’de ucu iktidara dokunan yüzlerce binlerce habere hukuksuz biçimde erişim engeli getirilmekteyken, bu yönetmelikte erişim engeli getirilen internet sitelerine resim ilan verilmemesi koşulu yine halkın haber alma hakkı için gerçekleri araştıran objektif basın kuruluşlarını kapatmaya yönelik bir başka düzenlemedir. İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan yararlanabilmesi için getirilen 2 yıl bekleme süresi çok ağır bir koşuldur. Bekleme koşulunu istisna halini oluşturan ‘Çalışan personel sayısını iki katına, site trafiğini altı katına çıkarma “ şartı da yine Anadolu’da yayın yapan binlerce internet sitesinin hiçbiri tarafından karşılanabilir değildir. 2 yıl bekleme süresi kaldırılmalıdır. İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan faydalanması için getirilen asgari çalışan sayıları ve sağlamaları gereken ziyareti trafiği koşulları da gerçekçi değildir. Mesela Eskişehir’de 8 kişi çalıştırma, günde 50 haber yapma, 20 bin tekil ziyaretçi ve 60 bin görüntülenme şartlarını hiçbir basın kuruluşu sağlayamaz. Yine internet siteleri için getirilen ziyaretçilerin en az 1 dakika kalmaları koşulu da gerçekçi değildir.”