02.09.2021, 07:10

Zaferler Haftası Kutlu Olsun !

 

_______   30 Ağustos, Türkiye ’ nin ; Doğum Günü !

Tam Tamına 99 Yıl Önce, Avrupalılar Yunanistan ’ nı ;

Maşa Gibi Kullanarak, Yüreği ; Bağımsızlık - Özgürlük

Aşkıyla Ateş Topuna Dönmüş Anadolu Halkını Tarihten

Silmek İstediler. Evdeki Hesap Çarşıya, / . . . , Pardon,

__   Avrupa ’ daki ; Hesaplar, Anadolu ’ ya Uymaz !

200 Yıllık Yenilgilerle Tarih İçinde Yok Oluşa Dayanan ;

Tükenişin /  Yıkılışın Acısıyla Kıvranan Anadolu Halkına,

Özgür Ve Bağımsız Yaşamayı Öğretmiş, Büyük İnsan ;

Büyük Lider ; Büyük Devlet Adamı  ; Büyük Komutan ;

. . . , / Ve Büyük Baş ( İlk ) Öğretmenimiz ;

_______  Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

__  Ordumuzun Kararı Taarruzdur ! ( 4 Mart 1922 )

İkbale Biraz Daha Zaman Lazımdır. Yarım Hazırlıkla  ;

Yarım Tedbirlerle Yapılacak, Taarruz Kaybetmektir !

___ Ya  İstiklal  Ya  Ölüm ! ) Felsefesini Yüreklere Ve

Zihinlere Yerleştirmek Ve İtilaf Devletlerinin Manevi Ve

Maddi Gücünü Öğrenmek İçin Zaman Kazanmaktı. Bu

Amaçla, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey ’ e, Londra  /

Paris Görüşmeleri Tertipler. Orduya Üçer Aylık Zaman

İçin, Başkumandan Olur. 20. 07.1922 ’ de Atatürk :

Meclise Gelip, “ Düşman Karşısında Savaşan,

______ Ordumuz  Başsız  Bırakılamaz !  / . . . ,

Bırakmadım  / Bırakamam  / Bırakmayacağım ! ___

Deyip, Güven Tazeler. O Gün, M. K. Atatürk ; Süresiz,

( B a ş k u m a n d a n l ı k )  Görevi Verilir ! Haziran

Ortalarında, Taarruza Geçme Kararı Alınır. Amaç _  ;

Düşmanın Duyarlı Olan Bölgelerine, Çabuk Ve Kesin

Sonuç Alacak Şekilde Vurup  –  Y o k  E t m e k t i  !

______  Gazete Ve Ajanslarda, “ 21 Ağustos 1922 de

Çankaya Köşkünde Çay Ziyafeti Verilecek ! ) Haberi

Yayılır. 20 Ağustos 1922 Günü, Gazi Mustafa Kemal

Ankara ’ dan Akşehir ’ e Gelip, Taarruz Emrini Verir.

26 Ağustos 1922 Sabahı Mustafa Kemal Paşa ; Dava

Arkadaşları, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı

Cephesi Komutanı İsmet Paşa, 1. Ordu Komutanıyla

Birlikte Savaşı Yakından, Emir Ve Komuta Etmek İçin

Kocatepe ’ de ki Gözetleme Yerine Gelirler.

______  Sabah Saat  ;  4. 30 da, Top Atışlarıyla Savaş

Başlar. Sabah Saat  ;  6 da Piyadeler Tınaztepe ’ deki,

Yunan Tel Örgülerini Aşıp, Bertaraf Eder. Saat ; 9 da ;

Belentepe / Kalecik / Sivrisi / Çiğiltepe Hat Boyunca 15

Km. Düşman Bölgesi Ele Geçirilir. 27 Ağts. Sabahı Gün

Ağarırken, Türk Ordusu Tekrar Taarruza Başlar ! . . . ,

 

_______   Mavi Gözlü Sarışın Kurt

Dağlarda Tek Tek Işıklar Yanıyordu

Ve Yıldızlar Öyle Işıltılı Öyle Ferahtılar ki !

Şayak Kalpaklı Adam Nasıl Ve Ne Zaman ?

Geleceğin Güzel Rahat Günlere İnanıyordu

Ve Gülen Bıyıklarıyla Duruyordu ki !

Mavzerinin Yanında Beş Adım Sağında

O ’ nu  Gördü Paşalar, O ’ nun Arkasında

O, Saati Sordu Paşalar,  “ Üç ”  Dediler

Sarışın Bir Kurda Benziyordu

Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı

Yürüdü Uçurumun Başına Kadar

Eğilerek Durdu Bıraksalar

İnce Uzun Bacakları Üzerinde Yaylanarak

Ve Kararlıkta Akan Bir Yıldız Gibi Kayarak

Ateş Topu Olmuş Kocatepe ’ den

Afyon Ovasına Atlayacaktı !  /  Nazım Hikmet Ran.  __

27 Ağustos Saat ; 18 de, 8. Fırka Tarafından, Afyon

Sınırlarına Askeri Birlikleri, Bayrak Dikmeye Başlar ! . . .

28 / 29 Ağustos, Tarihe Kaydedilen Zafer Yüklü Başarılı

İlerlemeler Yaşanır. 29 Ağustos Gecesi Yapılan Durum,

Değerlendirilmesi ! . . . , Ve Bir Gün Sonra ;

_______  30 Ağustos 1922 de Büyük Taarruz Başlar !

1 Eylül 1922  de Büyük Başkomutan, Mustafa Kemal ;

____   Ordular,  İlk  Hedefiniz  Akdenizdir ! . . . ,

 

Diyerek, Zafer Dolu Yeni Hedef Yeni Bir Cephe Gösterir.

2 Eylül Eskişehir Kurtuluşu, Tarihe Yazılır. Daha Sonra ;

İşgalci Yunan Güçlerini Kovalarken Bile, İngiliz / Fransız

Devreye Girip, Ateşkes Sağlamaya Çalıştılar. Amaçları ;

Ege ’ nin Bir Bölümünü. Hiç Olmazsa İzmir Ve Çevresini

Yunanlıların Elinde Olmasıydı. İtilaf Devletlerinin Hesabı

Tutmuyor. Geçen Günlerle Birlikte Ege ’ de, Yaşanacak

Zaman da Tükeniyordu. Uyanık İtilaf Devletleri, Ankara

Meclisinden Vatan Hainlerini Bulup, Onların Vesilesiyle

Mustafa Kemal ’ e,  __  Askeri Göreviniz Bitmiştir.  . . . ,

Ankara ’ ya Dönünüz. Bundan Sonraki, Diplomatik İşleri

Hükümetimiz Yapacaktır. __  Diye,Telgraf Çekilir. Gazi

Mustafa Kemal Ankara ’ nın ; Hain Telgrafını da Aşarak,

_______   9 Eylül ’ de Yunan İşgalcilerini Denize Döker !

Büyük Lider, İtilaf Devletleri İle Dalga Geçer Gibi ! . . . ,

__  Efendiler, Yunanlılar İle Görüşmek İçin Söz Verdiğim

Tarihte, İzmir ’ e Geldim ! Onlardan Kimse Yoktu ! . . . ,

Deyip, Diplomatik Karakterle ; Esprili Cümleler Kullanır !

______   21 Yaşında, İstanbul ’ u Fetheden Cesur / Yiğit

__  Fatih Sultan Mehmet ) ’ de, 36 Yaşında Samsun ’ a

Çıkıp – Hasta Bedenlere Yeni Bir Ruh / Yeni Bir Vatan ;

Aşkı Aşılayıp – Çağdaş ; Laik Cumhuriyetimizi Kuran ; 

__  Mustafa Kemal Atatürk ’ de Bizimdir ! Bu Yalansız

Gerçeğe ; Aymaz, ( Kör / Sağır Ve Dilsiz ) Karakterlerle

Bakan Beyinsizleri, Esefle Ve Şiddetle Kınıyorum ! . . . ,

__  Zaferler Haftası Kutlu Olsun ! ) Ve Nice Zaferlere,

_____     Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

09 Eylül 2Bin21  ’ de,       Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r      de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .  ,

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@