10.05.2017, 10:17

Ülke ekonomisinde söz sahibi kuruluşlardanız

Eskişehir Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Üyesi M. Dündar Ünlü: “Kuruluş ilkelerimiz çerçevesinde tarımda dayanışmayı ve Türk ekonomisine de hizmet ederek gücümüzü hissettirdiğimizi düşünüyoruz.”
Ülkemizin en büyük ve önemli toplum kuruluşlarından birisi olan 82 bin 928 ortağı bulunan ve bölgesindeki pancar üreticilerini de bünyesinde bulunduran Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi 1952 yılından günümüze faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Pancar-Koop büyüklüğünün yanı sıra maddi yönden de belli başlı güce sahip“dev” bir kuruluş konumuna sahip. Kooperatifin yönetim kurulu Temmuz 2011 yılı itibariyle yeni yönetim anlayışı ve idari yapısı ile hedeflediği yolda hızla ilerliyor. Gazetemiz okuyucularının ilgi odağı olmasından mutluluk duyduğumuz “İş Dünyası” sayfamızın bu haftaki konuğu Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Mali Müşavir Dündar Ünlü. Anadolu Üniversitesi mezunu olup Mesleği Mali Müşavirlik ve Yöneticilikteki başarısının yanı sıra siyasi yaşam alanında da kendisini kanıtlamış bulunuyor. -Sayın Dündar Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifinin kuruluşu konusunda bilgi verebilir misiniz? -1951 yılında kurulan Eskişehir pancar Ekicileri kooperatifi Eskişehir Şeker Fabrikası pancar ekim sahasında faaliyetini sürdürmektedir. Kuruluş amacı ortaklarının tarımda ihtiyaç duyduğu her tür girdiyi karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin zamanında, kaliteli ve uygun maliyette temin edilerek çiftçilerimize sunmaktır.Süreç içerisinde ise Devlet ile ortaklarımız arasındaki ilişkinin koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanarak , Tarım kesiminin kalkınma çabalarına etkili biçimde katkı verilerek de örnek nitelikte bir yapıya kavuşmuştur. -Kooperatifiniz en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi Ortak sayınız kaç? Ortaklarınızın arasında başka illerdeki pancar üreticileri de yer alıyor mu? -Yukarıda değindiğimiz gibi Eskişehir ve çevre iller Yenişehir-İnegöl ilçeleri, Bilecik ili olmak üzere 82.928 ortağına hizmet vermektedir.Türkiye’de bu alanda kurulan 31 adet Kooperatif bulunmaktadır. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi de bu kooperatifler arasında büyüklük ve verimlilik açısından ilk 3’te yer almaktadır. Genel merkezimiz ve ekim alanları baz alınarak çizilen bu geniş bölgede çiftçimize hizmeti götürmekteyiz. -Binlerce üyenize karşın büyük maddi güce de sahipsiniz. Bu imkanlarla cifçilere sahip çıkıp onların sorunlarının çözümü ve haklarının korunup geliştirilmesindeki katkılarınıza değinir misiniz? Türkiye’deki 31 Kooperatifin toplam 1.565.442 ortağı, bulunmaktadır. Bu yapı içerisinde Eskişehir Pancar Ekicileri kooperatifinin toplam 82.928 ortağı, 2.597.470,56 TL taahhüt edilen ve 1.857.550,43 TL tahsil edilmiş sermayesi vardır. Bahsettiğiniz gibi tüm pancar ekicileri Kooperatifleri gerek maddi olarak gerekse ortak sayısı olarak Türkiye de büyük bir gücü temsil etmektedirler. Eskişehir’i baz aldığımızda, sayı olarak da maddi olarak da önemli bir konumdayız. Ülke ekonomisinde söz sahibi kuruluşlardanız. Bu gücümüzü ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerinde kullanmak için her türlü ihtiyaçlarını sağlayarak üretimlerine katkıda bulunuyoruz. Kuruluş ilkelerimiz çerçevesinde tarımda dayanışmayı ve Türk ekonomisine de hizmet ederek gücümüzü hissettirdiğimizi düşünüyoruz. Finansal gücümüzü ; tedarikçilerden peşin alım yaparak , ortaklarımıza cazip fiyat avantajı ve vade imkanı (pancar,harman vade gibi) sunarak , ortaklarımız üzerindeki finansal yükü hafifletmek üzere kullanmaktayız. -Kooperatifinizin günümüzdeki durumu ile ilgili düşüncelerinizi belirtir misiniz? -Kooperatifçilik felsefesinin temelini güç birliği oluşturarak sorunlara çözüm aramakta etkin olmak yatmaktadır. Biz Kooperatifimizin geleceği açısından yeniden yapılanma içerisine girerek hizmeti yaygınlaştırmayı ve gelişimimizi sağlam temellere oturtmayı hedeflemekteyiz. Yetmez ama evet anlayışı içerisinde kurumumuzu bir adım daha ileri taşımayı düşünüyoruz. Türk pancar sektörünün Dünya gerçekleri ile rekabet edebilecek , teknolojik yenilikleri takip edip ,uygulayabilecek , şeker pancarının sadece şeker üretmek nihai amacı dışındaki tüm uygulamaları keşfedebilecek açılımlar yapmak istiyoruz. Biz tarım politikalarına yön verebilecek, önünü açabilecek, ekonomiye artılar kazandıracak kuruluşların başında yer almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederek hedeflerimize yürüyoruz. -Yönetiminizin çalışmaları konusundaki değerlendirmeleriniz? -Eskişehir Pancar Ekicileri kooperatifi yeni Yönetim Kurulu Temmuz 2011 yılında göreve geldi. Yönetim Kurulumuzu eski yönetimden 2 kişi yeni seçilenlerden de 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi temsil etmektedir. Geçmiş dönemlerde bu görevlerde bulunan halen de görevleri başında olan yönetim kurulu arkadaşlarımızın tecrübeleri, yenilerin de enerji ve yenilikçi fikirleriyle birlikte farklı bir yönetim anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz. Ortaklarımıza hizmette Kalite-cazip fiyat- devamlılık üçlemesi ile yola çıktık. Bunun sonucunda 2011 ve 2012 mali tablolarından tutun ortaklarımızdan gelen geri bildirimlere kadar olumlu yansımıştır. Kooperatifimiz 2012 faaliyet yılını % 45 ciro artışı yaparak , verimliliğini ve kar marjını yukarılara çekmeyi başarmıştır. Gübre,mekanizasyon, tohum, yem ve zirai ilaçlarda piyasa koşullarının altında tedarike gidilerek ortaklarımıza alım avantajı sağlamıştır.Aynı şekilde ortaklarımızın ürünlerini piyasada fiyat belirleyici olarak ,emeklerinin karşılığı olan rakamlarla alım yapılmasına öncülük ediyoruz.Uzun bir aradan sonra ve yoğun talep karşısında motorin satışlarımız başlamış, vadesi geçmiş alacaklarda faiz indirimleri, borç karşılığı ürün alımları yapılarak da ortaklarımıza ekonomik olarak ödeme kolaylıkları sunulmuştur. – Şeker Fabrikasının alınması ile ilgili çalışmalarınıza değinir misiniz? -Şeker sanayinin faaliyetlerini teşkil eden ve birbirinden ayrılmaz 4 unsur vardır. Bunlar şeker pancarı kooperatif ortakları pancar üreticileri, şeker fabrikaları, çalışanları ve sanayinin bütünleşmesini sağlamak için kurulan iştirakler. Eğer pancar Kooperatifleri ve şeker sanayi bugüne kadar bir başarı elde etmişse, bu başarıda bu dört unsur arasındaki uyum ve işbirliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden Şeker Fabrikasının bugünlere gelmesinde ortaklarımızın emeği göz ardı edilemez. Biz bu sebepten dolayı da Şeker fabrikasının özelleştirilmesinde üreticiler lehine bir kararla sektörün gerçek sahibi olan “üreticilere işletme devrinin” verilmesini istiyoruz.Geniş çiftçi kitlelerinin içinde yer aldığı bir özelleştirmede bizlerde olmak şeker fabrikasının gerçek sahiplerine devrinde üzerimize düşeni yapacağımızı belirtmek istiyoruz. – Pancar ekicisi en büyük sorunu olan kota nedeniyle istedikleri kadar pancar üretemediklerinden yakınıp ürettikleri pancarı değerinden satamadıklarından yakınıyorlar onları zor durumdan kurtarma yönündeki çabalarınız? -Çiftçilerimizin kota sorununu çözmek için gerek şeker fabrikası gerekse ilgili kurumlarla bizzat görüşmeler yapılıyor. Çiftçilerimizin beklentileri siyasilere de kurumlara da iletiliyor. Ürünlerinin değerlendirilmesi ödemelerinin zamanında yapılması için sürekli istişare halindeyiz. Kuruluş amacımız da Şeker fabrikası ile ortaklarımız arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. Biz bu amaç doğrultusunda her zaman ortaklarımız lehine yer almaktayız. Ortaklarımızın istek ve beklentileri üst birliğimize ulaştırılarak 31 kooperatif adına tüm pancar yetiştiricilerinin sorunlarına çözümler aranmaktadır. Tüm kooperatiflerin ortak görüşü şeker pancarı üretimi konusunda yurtiçi şeker ihtiyacı yerli üretimle karşılanmalıdır. Şeker fabrikalarının kapasitelerini tam olarak kullanabilmeleri, alternatif ürünlerle rekabetin korunabilmesi ve üretimin sürekliliğinin sağlanması bakımından şeker pancarı alım fiyatının pancar ekimini teşvik edecek değerde olmalıdır. – Pancara alternatif olarak üretilen ürünler hangileri ve ne gibi değerlendirmeler yapılıyor? -Kooperatifimiz de özellikle pancar yetiştiriciliği ön plana çıksa da ortaklarımız tarafından alternatif ürünlerde üretilmektedir. Eskişehir de özellikle Arpa buğday- yağlık ay çekirdeği ve mısır üretimi ekimi ortaklarımız arasında yaygındır. Çiftçimizin serbest piyasa koşulları içinde rekabet karşısında ezdirmemek adına ürün alımları yapmaktayız. Bununla hem çiftçimizden borç karşılığı ürün alırken ödeme kolaylığı sağlıyor hem de emeklerinin karşılığı olan fiyatlar belirleyerek rekabet karşısında ezilmemelerine yardımcı oluyoruz. Sözleşmeli ekimi destekleyerek burada ürün alımını taahhüt ettiğimiz gibi uygun fiyata hammadde tedariklerinde bulunuyor ve bunların ödemelerini de hasat dönemlerine göre ayarlayarak çiftçiyi ödeme de rahatlatıyoruz. – Hayvancılığı teşvik etme çalışmalarınız var mı? Evet . Kuruluş ana sözleşmemizdeki amaçlarımızdan birisi de hayvansal üretimle ilgili damızlık ve besi hayvanları, et ve süt ürünleri ile ilgili hizmetleri yapmak , gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla konsorsiyum veya iş ortaklığı oluşturmak yer almaktadır. Şu ana kadar kooperatif bünyesinde hayvancılıkla ilgili olarak yem satışı ve çeşitli ekipman teminleri yapılmaktaydı. Önümüzdeki günlerde yeni projelerle çiftçilerimize yenilikler sunmak hedeflerimiz arasındadır. -Kooperatifinizin satış mağaza şubelerinin sayısı kaç? -Hizmetin geniş bir alanda yaygın olarak sunulması ve alt dinamizminde oluşturulması amacıyla satış mağazaları açılmış ve bugün bu sayımız 21’ e ulaşmıştır. Kooperatifimiz, Eskişehir ve çevre illere bağlı 505 köyde 21 satış mağazası ile Ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçları doğrultusunda ortağı olan çiftçilerine 63 personelimizle hizmet vermektedir. Ayrıca bu mağazalarımızda teknik eleman, depo ,araç v.s gibi alt yapı elemanlarınca de desteklenmektedir.Kendi teşkilatı ve kendi dinamizmi ile hizmet üretebilen enerjik , kurumsal bir yapıya sahiptir. -Söyleşimizin son bölümünde kooperatif yönetimi olarak yapmayı düşündükleriniz konusunda ekleyecekleriniz nelerdir? -Geleceğe yönelik projelerimizin temelinde hizmetin sürekliliği ve kaliteli olması vardır. Yakaladığımız çıkışı sürdürmek, memnuniyeti arttırmak istiyoruz. Bunun içinde sunduğumuz hizmette ortaklarımız lehine ne gerekirse yapmak niyetindeyiz. Gücümüzü de imkanlarımızı da ortaklarımız lehine alımlar yaparak, yatırımlar yaparak ve ilerleyen yıllarda tesisler kurarak daha da zenginleştirmek niyetindeyiz.Sadece ortaklarımıza mal tedarik eden, ürün alımı yapan değil ürünlerini kendi bünyemizde tesisler kurarak değerlendiren, bir adım daha ileriye götürüp nihai tüketiciye sunmak hedeflerimiz arasındadır. Yine ortaklarımızın birikimi olan sermayemizi güçlendirmek , karlı yatırımlarla iştiraklerle değerlendirmek için çalışma içindeyiz.

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.