10.05.2017, 10:26

ÜÇ AYLAR

Üç Aylar” Recep, Şaban ve Ramazan ayı ile biten feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsiminin adıdır. Bu aylar, kameri takvime göre düzenlenmiştir. Bu yıl (2017) itibariyle 29 Mart Çarşamba günü Recep ayının ilk günüdür. 30 Mart Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece ise Regaip Kandilidir. 23 Nisan Pazar günü de Miraç kandilidir. Hepimiz için hayırlara ve bereketlere vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.

Efendimizin bu aylarda dilinden düşürmediği dua şudur: “Ey Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur.” Ahmed b. Hanbel; Müsned, c. 1 s. 259)
Bu aylar, ümmet üzerine rahmet dalgalarının başladığı, manevi huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilahi rahmetin coştuğu aylardır. Bu aylar girince, inanıyoruz ki Mü’minlerin ruh dünyalarını manevi bir atmosfer kaplamaktadır. Bu mübarek ayların manevi yönüne ve onların değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:
“Recep Allah”ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” Aclûnî, Keşf’ül-Hafâ, c.1, s. 423, Hadis No: 1358.
Bilindiği gibi bu aylar mübarek gecelerle doludur. Bunlar: Regaip, miraç, Berat ve Kadir geceleridir.
Zünnun-i Mısri Hazretleri şöyle bir teşbih ile üç aylara dikkatimizi çekmektedir: “Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır.”
Üç aylar, İslam ümmeti için geçmişin muhasebesinin yapılıp, geleceğe yepyeni bir azim ve kararlılıkla bakılması için iyi bir fırsattır. Hayatımızda oto kontrol sisteminin kurulmasına vesile olan mübarek üç aylar bizleri dünyevi meşguliyetlerden sıyırıp, yaratılış gayemizi düşünmemizi; yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetimizi değerlendirmeyi temin eden önemli aylardandır.
RECEB AYI:
Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerimde kıymetini takdir edip zikrettiği dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime mealen şöyledir:
Allah”ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmete daha da layık] olan aylardır. [Tevbe 36]
Hadis-i şeriflerde de bu ayın önemine şöyle dikkat çekilir: Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. Cennette öyle köşkler vardır ki, oraya ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemi]
Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları af eder. “Recep ayının bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recep ayının hepsini oruçla geçirmiş gibi sevap verilir.” [Miftah-ül-cenneh]
“Recep ayında, takva (layıkı vechi) ile oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Ya Rabbi bu kulunu bağışla (diye dua) ederler” buyrulur.
ŞABAN AYI:
Bu ay Hadis-i şeriflerde şöyle tanıtılır:
Şaban ayı, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bu ayı takdir edip değerlendirmekte hep aldanmışlardır. Oysa bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. [Nesai]
Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur. [Tirmizi]
Şaban ayında üç gün oruç tutana, Hak teâlâ, Cennette bir yer hazırlar, buyrulur.
Hz. Aişe der ki: “Rasulullahın, Ramazan ayı dışında hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi.” [Buhari]
Allah Rasulü der ki: “ Şaban ayının yarısı (Berat) gecesi gelince; o geceyi namazla, gündüzünü ise oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli ederek şöyle der: Benden af dileyen yok mu, onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu, şifa vereyim!” İbn-i Mâce
Yine bir hadisi şerifte: ‘Şaban’ın on beşinci gecesi (Berat gecesi) dünya semasına tecelli eden Allahü Teâlâ, Allah’a ortak koşanlarla ana-babaya asi olanlar dışında bütün kullarını bağışlar,” buyrulur. İbn-i Mâce
Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan 10 Mayıs Çarşamba günü de Berat Kandilidir. Şaban ayı, İslâm tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar hicretin ikinci yılında kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi ve Ramazan orucunun bu ayda farz kılınmasıdır.
RAMAZAN AYI:
Bu ay, Kur’an ve oruç ayı olup, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunmasıyla izzet ve şerefi bir kat daha artmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in “ Ramazan ümmetimin ayıdır” diye vasfettiği, iyilik, sabır, tövbe ve istiğfar ayıdır.
Bu ay hakkında zikredilen birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
“Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge etmek üzeredir ki, bu aydaki bir gece (Kadir Gecesi), bin aydan daha hayırlıdır. Allahü teâlâ, bu ayda; her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda, geceleri terâvih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz bir ibadeti işlemeğe denktir. Bu ayda, bir farzı yapmak, başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer de Cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak teâlâ, onu Cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.”
Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.. [Nesai]
Bu ayların tüm Müslümanlara hayırlar getirmesi, ülkemizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesi, iç ve dışta olan vatan düşmanlarının kötü emellerinden bizleri koruması dileğiyle Allah yar ve yardımcımız olsun.

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@