10.05.2017, 10:34

Türk Ordu Tarihi

Büyük Türk Milletinin binlerce yıllık zaman içerisinde sürekli devlet kurmasının, tarihe damgasını vurmasının ve yok olmayacak bir şekilde düşmanlarına korku salmasının en önemli nedenlerinden birisi de kurdukları güçlü ordudur.

Anavatan Orta Asya’da ilk teşkilatlı devletlerini kurmaya başlayan Türkler, bozkır yaşamının getirmiş olduğu şartlardan dolayı her zaman savaşa hazır bir şekilde yaşamışlardır. Şehirleşmenin henüz olmadığı bu dönemde, Türkler göçebe bir şekilde varlıklarını sürdürmüş ve otağ adı verilen çadırlarda yaşamışlardır. Dış tehlikelere açık bir şekilde yaşayan Türkler, askeri teşkilatlanmaya çok büyük önem vermişlerdir. Kadın, erkek, genç, yaşlı her Türk ordunun bir parçası olmuştur. Türk Tarihinde bilinen ilk düzenli ordu teşkilatı ise Asya Hun Kağanı Mete Han tarafından kurulmuştur. Mete Han, orduyu en küçük birim 10 kişiden oluşmak üzere 10’un katları şeklinde düzenlemiştir. Bu sistem günümüz modern ordularının da temelini oluşturmaktadır. Bu sistemin hayata geçtiği tarih ise milattan önce 209 senesidir ve bu tarih Türk Ordusu’nun kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir. Asya Hunları zamanındaki Türk Ordusu tamamen atlı birliklerden oluşmaktadır. Yaya asker yoktur. Savaş sırasında her asker iki at ile savaşa katılmaktadır. Savaş esnasında kullanılan taktik ise Hilal ya da diğer ismi ile Turan Taktiğidir. Bu taktiğe göre savaş alanındaki Türk ordusunun merkez kuvvetleri sahte bir geri çekiliş yapmakta, sağ ve soldaki birlikler ise hilal şeklinde açılmaktadır. Türklerin geri çekildiğini düşünen düşman kuvvetleri merkeze doğru ilerlemekte ve Türk ordusunun sağ ve sol kanatları tarafından çembere alınıp, yok edilmektedir. Selçuklu Devleti zamanında ise Türk Ordusunda yabancı unsurlar bulunmuştur. Fars kökenli olan bu askerler, sultanın yakın korumaları olarak görev yapmıştır. Ancak ordunun asıl kesimini sınır boylarında yaşayan Türkmenler oluşturmuştur. Türkmenler; zırhlı, atlı ve okçu birliklerdir. Timur Devleti’nin ordusu ise diğer Türk devletlerinden biraz farklıdır ve orduda filler kullanılmaktadır. Memlük Devleti’nin ordusu ise ateşli silah kullanmayı onursuzluk olarak kabul etmiş ve hiçbir zaman da silahı bir savaş aracı olarak kullanmamıştır. Osmanlı Ordusu ise o döneme kadar gelmiş geçmiş en donanımlı ve en güçlü Türk Ordusu olarak bilinmektedir. Kapıkulu adı verilen ve devşirmelerden oluşan bölüm, merkez ordusu olarak görev yapmıştır. Genellikle padişahın korumalığını yapan bu birlik, savaş sırasında da önemli vazifeleri yerine getirmiştir. Ana kural bu ordunun devşirmelerden oluşmasıdır. Ordunun en kalabalık bölümü ise Türkmenlerden oluşan Tımarlı Sipahilerdir. Bu askerler savaş zamanında orduya katılmakta, barış zamanında ise taşrada yaşamaktadırlar. Osmanlı Ordusu’nun diğer bölümü ise yardımcı kuvvetlerdir ve bunların bir kısmı da Osmanlı Devleti’ne vergi veren ülke ordularından oluşmaktadır. Üçüncü Selim döneminde ise Nizamı Cedit adı verilen batılı tarzdaki ilk modern ordu kurulmuştur. Bu ordunun ömrü kısa sürmüştür ve yerine de İkinci Mahmut zamanında Asakiri Mansurei Muhammediye adı verilen ordu oluşturulmuştur. Cumhuriyet ile beraber sistem tamamen değişmiş ve günümüzdeki Türk Ordusunun temeli atılmıştır.

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@