05.09.2020, 06:45

Tasavvuf

Tasavvufun klâsik kaynaklarında birçok tanımı mevcuttur fakat şahsî tercihim en câmi olanı "Tasavvuf ahlaktır" tanımıdır. Dünyada kendini hak gören binlerce tarikat vardır bu başlı başına bir tartışmadır hiç şüphesiz. Bu mevzuya hiç girmek istemiyorum. Burada belirletmek isterim ki tasavvuf İslam'ın ruhudur, ruh giderse beden tek başına anlamsız kalır, dümura uğrar. Ruh bedensiz beden de ruhsuz olmaz.
Tasavvuftan zerre miktarı nasibi olmayan insanlara bakarak böyle bir alanı yok saymak ruhsuz bir toplumun oluşmasına kapı aralamak olur. Tasavvufun birçok yönü ve yolu vardır. Herkes fıtratına göre bir yol tercih edip gidebilir. Ama ana eksen Kur'an ve Sünnet olmalıdır.
Tasavvuf esasında entelektüel insanların işidir. Diğer bir tabirle bütün İslâmî ilimleri okumuş ve özü yakalayabilmiş insanların işidir. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de Kur'an okumasını dahi bilmeyen insanların kendini Mutasavvıf zannetmesidir. Tasavvufu bir tarikatın bir cemaatin bünyesinde görmek de esasında büyük bir yanılgıdır. Herkes ekseni Kur'an ve sünnet olmak kaydıyla tasavvufu yaşayabilir. Ayrıca tarikata giren bir kimse tasavvuf erbabı olmaz ahlâk sahibi tasavvuf erbabı sayılır. Çünkü bütün tasavvuf ritüellerinin esas ulaşmak istediği gaye ahlaktır. Bu sebeple "Tasavvuf ahlaktır" diye tanım yapılmıştır.

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.