19.08.2018, 06:18

Sosyal Medya Yönetimi

İnsanlık tarihinde ilk defa sayısız bağlantı kurmamıza imkân tanıyan bir teknolojiye sahibiz… Pierre Omidyar

Son yıllarda hayatımızda rol alan önemli ögelerden birisidir sosyal medya… Büyük çoğunluğumuzun hatırı sayılır bir vakit ayırdığı sosyal medya, gün geçtikçe birçok konu ve kavramı etkileyebilecek bir güce dönüşüyor. Öyle ki, yapılan bir paylaşımın birçok kişiyi etkileyebildiği bu gücün doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu yazımda, özellikle işletmeler ve şirketler için sosyal medya yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlara kısaca değinmeye çalışacağım. Ayrıca bahsedeceğim konuların kişisel sosyal ağ hesapları kullanırken de yararlı olacağını düşünüyorum. Bu konulardan bahsetmeden önce birçoğumuzun hatta pazarlama ve sosyal medya üzerine çalışan bazı kişilerin bile karıştırdığı sosyal ağ ve sosyal medya kavramları arasındaki farkı açıklayarak yazıma devam etmek istiyorum. Sosyal medya kavramını web ve iletişim teknolojilerinin sağladığı hız ve pratik kullanım sayesinde bilgi ve içerik paylaşımı yapılan bir platform olarak tanımlayabiliriz. Videolar, fotoğraflar içeren bir haber sitesinin sayfasını, blog veya bilgi içeriği sunan bir web sitesini sosyal medya kavramına örnek olarak gösterebiliriz. Sosyal ağ ise daha çok eğlence ve sosyal bir çevre oluşturmak için kişilerin birbirleriyle iletişim ve etkileşim sağladıkları dijital ortamlardır. Sosyal ağlarda kişiler kendilerine bir profil oluşturarak diğer kullanıcılar ile fotoğraf, video ve haber linki paylaşıp iletişim kurabilir. Facebook, Twitter ve Instagram’ı sosyal ağ sitelerine örnek verebiliriz. Sosyal medyanın ve sosyal ağların her işletmeye ve kişiye göre kullanım ve tercih farklılıkları gösterebildiğini unutmadan belirtmek gerekiyor. Birbirleri ile yakından bağlantılı bu iki kavramı açıkladıktan sonra sosyal medya yönetimi konusunu gelin hep beraber inceleyelim.

Sosyal medya geleneksel medya değildir. Kilit nokta dinlemek, etkileşimde bulunmak ve ilişkiler kurmaktır… David Alston

Sosyal medya yönetimi, sosyal medya araçlarının ve sosyal ağ hesaplarının nasıl kullanılacağını, markalar için imaj ve kriz yönetiminde nasıl metotlar uygulanması gerektiğini gösteren bir yönetim şeklidir. Sosyal medya yönetiminde ana hedef tüketicinin markaya olan ilgisini yükseltmek, marka imajını ve marka bilincini artırmaktır. Sosyal medya yönetiminde ilk dikkat edilmesi gereken konu doğru hedef kitlesinin belirlenmesidir. Sunulan ürün ve hizmetlere göre ulaşılmak istenen kitlenin demografik karakteristiklerinin (Cinsiyet, Yaş, Gelir Seviyesi, Medeni Durum, Eğitim Düzeyi, Aile Yapısı vb.) bilinmesi ve bu konuda araştırmalar yapılması sosyal medya yönetiminin daha başarılı bir seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. Diğer önemli bir husus ise rekabet edilen markaların analizinin yapılmasıdır. Rekabet edilen markaların paylaşım yaptıkları konuların incelenmesi, bu paylaşımlara tüketicinin yaklaşımı ve paylaşım yapılan zaman aralığının bilinmesi hem sunulan ürün ve hizmet açısından hem de tüketici davranışlarını öğrenme açısından sosyal medya yönetiminde önemli bir rol oynar. Diğer bir yandan, içerik yönetimi sosyal medya yönetiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İnternet kullanıcıları olarak bizler gün içerisinde resimler, videolar ve yazıların oluşturduğu yüzlerce içerik ile karşılaşıyoruz.  Markalar açısından içerik zamanlaması, içeriğin tüketiciye verdiği mesaj, içeriğin ulaştığı hedef kitlenin ilgilendiği konuların iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Sosyal medya ve ağlarda yer alan reklam özelliği de markaların ürün ve hizmetleri için kullanabileceği ilgi çekici bir seçenek olarak gözüküyor. Bunlara ek olarak, kullanılan kelimelerin ve cümlelerin üslubu ve sosyal medyaya özel kampanyaların düzenlenmesi tüketicinin ilgisini arttıracak unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

Bahsettiğim bu açıklamalara ek olarak, yapılan bilimsel araştırmalara göre, doğru ve planlı yapılan bir sosyal medya yönetiminin, kişilerin markalara ve hizmetlere olan ilgisini artırdığı ve satın alma kararlarını etkilediği belirtilmiş. Bu nedenle, sosyal medya yönetiminin bu konular üzerinde eğitim alan profesyonel kişi veya şirketler tarafından yapılması gerektiğini önemle belirtmek isterim. Hepinizin güzel ve mutlu bir Pazar günü geçirmesini diliyorum, haftaya teknoloji ve markalar dünyasındaki yolculuğumuzda tekrar görüşmek dileğiyle…

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.