10.05.2017, 10:34

ORDU ve MİLLET

Türk Ordusu; Vatan ve Millet’in bütünlüğünü, siyasi istiklâlini korumayı hedef tutarak, milli vazife anlayışı ile hareket eder. Savaş ve barış halindeyken bile her zaman ciddi, disiplinli, vakur bir çizgide olan Türk Silahlı Kuvvetler’ i hesaplaşma niyetinde olan dış ve iç mihraklara yenilmemiştir. Ordu Türk Milleti’dir. Millet buna izin vermeyecektir. Ülkemizde 15 Temmuz’ da yaşanılan utanç verici olaylarda gaflete düşen acizler de umarım bu gerçeği anlamışlardır. Her türlü oyunun oynandığını gördük ki! Devlet Teşkilat yapısını çökertmeye çalışan gafiller içten içe kadrolaşmış, ablalar, ağabeyler mekanizması ile örgütlenmişler. İstihbarat acizliği yaşatacak kadar… Öncelikle orduyu itibarsızlaştırma çabaları ve kendilerinin yerleştiği bir düzen ile… Gördük ki! Ne olduğundan habersiz askerleri de kullandılar. Milletin varlığını korumakla mükellef ordusunun teçhizatı ile vurdular. O halde Ordu’ya alınan mensuplar çok önemli! Önceleri, Anadolu’nun çilekeş ailelerinden Türk’ün egemenliğini her şeyden üstün tutan evlatlar seçilirdi. Çok iyi bir araştırmadan geçirilirdi. Bu konuda da görüyoruz ki araştırma yetersiz kalmış. Ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu (T.C. vatandaşlığı verilmiş Suriye’liler gibi) hiç kimseyi Devlet’ te yetkili kılmamak lazımdır. Osmanlı imparatorluğu’ nun çökmeye başladığı devirden bugüne kadar idareyi ele geçirme mekanizması ile orduyu ele geçirmeye çalışmışlardır. Mehmet AKİF ERSOY, bu konuda bir uyarı mahiyetinde, Türk Milleti’ne ve Kahraman Ordu’suna şöyle seslenir: Şimdilik sulha sebep ordunuzun kuvvetidir Bir de vaz’iyyet-i mülkiyyenizin kıymetidir. Bu tezebzüble o kuvvet de fakat sarsılacak… Çünkü isyanları bastırmaya me’mûr ancak! Ordu mâdâm ki efrâdını milletten alır; Milletin keşmekeşinden nasıl âzâde kalır? Öyledir, memleketin hâli düzelmezse eğer, Kışlalar evlere, asker de ahâlîye döner! Durmasın sonra kazan kaldıra dursun ordu, Düşmanın safları çiğner bu mukaddes yurdu. Enbiyâ yurdu bu toprak; şühedâ burcu bu yer; Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer! Dışı baştanbaşa bir nesl-i kerîmin yâdı; İçi boydan boya milyonla şehîd ecsâdı, Öyle meşbû’-i şehâdet ki bu öksüz toprak; Oh, bir sıksa adam otları, kan fışkıracak! Böyle bir yurdu elinden çıkaran nesl-i sefil, Yerin üstünde muhakkar, yerin altında rezil! Hem vatan gitti mi, yoktur size bir başka vatan; Çünkü mîrasyedi sâil kovulur her kapıdan! Göçebeyken koca bir devlete kurmuş bünyâd; Çerge hâlinde mi görsün sizi kalkıp ecdâd? “Çerge hâlinde… ” dedim… Korkarım ondan da tebâh: Yurdunuz bir çökecek olsa, iyâzen-billâh, Öyle iğrenç olacak âkıbetin manzarası! Ki tasavvur bile vicdanlar için yüz karası! Azıcık bilmek için kadrini istiklâlin! Ve… Gün birlik ve dirlik günü… Siyasi partilerin hudut tanımazları haricinde, ne olursa olsun; Türkiye’ nin Milli menfaati doğrultusunda tüm uyarı niteliğindeki beyanları dikkate alınmalıdır. Her şeyden önemli olan Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüdür. Etnik köken, mezhep ayrımı olmadan hep birlikte hareket etme anlamına gelen Milli İrade bu anlamda önemlidir. Çoğu yazılarımda vurguladığım gibi, MİLLİ ŞUUR’ u asla kaybetmemeliyiz. Bunun için bırakın Milli Bayramlarımızı coşkuyla yaşayalım… Bırakın! Türkiye Cumhuriyet’ i ilelebet payidar kalsın! ALLAH (C.C.) Türk’ü, Türk Yurtlarını Korusun ve Yüceltsin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene! Esen Kalın.

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@