10.05.2017, 10:35

MÜHİM DAKİKALAR 15 TEMMUZ

16 Temmuz 1921 sabahı adanın her yanındaki Türkler, aralıksız çalan çan sesleriyle uyandılar. Zito ! Enosis ! çığlıkları da çan seslerine karışıyordu. Bu gürültü ve şamatalara sebep, Atina’dan gelen 15 Temmuz tarihli telgraf haberi idi. Yunan askerlerinin Afyonkarahisar’ı aldıkları ve hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Kütahya ve Eskişehir’e doğru ilerlemekte oldukları bildiriliyordu. Çan seslerini duyan Rumlar işlerini bırakarak, dükkânlarını kapayarak kiliselerine koştular. Ayinden sonra Enosisçilerin çağrısı üzerine kulüplerde ve kahvelerde toplandılar, ateşli nutuklar söylendi, böylece coşturulan Rumlar ve Yunan bandıralarının sallandığı sokaklardan gürültülü gösterilerle geçtiler…

Anadolu ta harîmine kadar sokulmuş olan düşmanla boğuşurken, dünyanın hiçbir yanından ilgi görmeyen ve tam manâsıyla desteksiz bir durumda olan Kıbrıs Türkü de amansız bir sinir harbi vermekte idi…
Kıbrıs Türkleri, Yunan ordusunun Anadolu’da bu kadar kolay bir zafer kazanabileceğine inanmıyor, fakat gelen telgrafları ve Rumların bu taşkınlıklarını da kesinlikle değerlendiremiyordu. Haberin aslı var mı, yok mu diye SÖZ gazetesi idarehanesine sorular yağıyordu. Söz gazetesi, metaneti kaybetmeden diğer haber ajanslarının vereceği haberleri beklemek gerektiğini söylüyordu…
Atina’dan gelen haberi başka ajanslar doğrulamadı. Kıbrıs Türkü bunu hayra yoruyor, gözlerini Anadolu’ya çevirmiş teselli bekliyordu. Ama teselli yerine Atina’dan kötü haberler geldi. 21 Temmuz tarihli telgraf haberine göre,
-Yunanlılar Eskişehir’i de ele geçirmişler, Türklerden 65.000 esir almışlar, Mustafa KEMAL intihar etmiş !
Birinci ve ikinci İnönü savaşlarında Yunan ordusunun ağır bir yenilgiye uğrayarak perişan duruma düşmesi ile fiyakası bozulan Yunanistan’ın dünya efkârında prestij kazanmak için yalan haberler yaymaya kalkışması hiç de ihtimal dışı değildi. 23 Temmuz 1921 tarihli Söz gazetesinde ‘Mühim Dakikalar’ başlığında çıkan yazı işte bu ruh hali içinde olan cemiyete hitap ediyordu. M.Remzi OKAN bu yazısında şöyle diyordu:
“…Yaşamak hakkını Türk Milletinden gasp etmek ve boynuna şimdiye kadar takmadığı esaret zincirini geçirerek onu mahvetmek, böylece hırs ve tamahlarını tatmin etmek isteyen gafiller… Müfsit maksatlarına nâil olacaklarını zannetmekle aldanıyorlar…
“… Yunanlıların Eskişehir’i zapt ettikleri tahakkuk ederse, kuvvetlerinin büyük bir kısmını buraya hasretmeye mecbur olacakları ve mütebâki kuvvetleriyle Ankara’ya doğru ilerleyecekleri muhakkaktır. İşte kanlı ve feci muharebeler o zaman başlayacak ve yurdumuzu gasp etmeye gelen, Yunanlılarla Türkler o zaman harb lisâni üzre konuşmaya başlayacaklardır.
“ Anadolu kendi hayat ve istiklâli için harbettiği ve toprağına ayak basan düşman-ı akurun bütün hücumlarına karşı durmaya azmettiği cihetle Eskişehir’in sukutu harbin sonu olmaktan ziyade başlangıcı olacaktır… Bu muharebenin Yunanistan’a saadet mi yoksa felaket mi temin edeceğini zaman gösterecektir. “
Sayın Okurlar,
B.Remzi Özoran’ ın, ‘Kıbrıs Türkü- Sinir Harbi’ adlı yazısındanbir bölüm aktardığım hadisede olduğu gibi, Türk Milleti’ne, kara 15 TEMMUZ’ ları yaşatanların nasıl bir gaflette, yanılgıda olduğunu gördük. İşte tarihte de örneklerini görüyoruz. Fakat yaşattılar! Ve yine yanıldılar.
Kıbrıs Türkü metindi, vakurdu. Anadolu’ya sarsılmaz iman besliyordu… Uydurma haber olduğu anlaşıldı… Fakat o sabah! Çanlar ve Rumların coşkusu?
Türk Millet’i metindi, vakurdu. Milli İradeye inancı tamdı. Milli Şuur gerekliydi!  Bunun için unutmamak, unutturmamak gerekirdi…
Ve… Mustafa Kemal ATATÜRK hatırlandı.
Ordunun gereğini, önemini ve yapısının bozulmaması gerektiğini, doğru tahkikatın ve doğru istihbaratın güvenli olması gerektiğini tarihteki hadiselerden belgelerden bilen bir ulus olarak… Hatırdan çıkmamalıdır ki!
Vatan ve Millet korunmasında, savunmasında Kahraman ve Şerefli Türk Ordusu’nun, Türklerin Anayurdu Türkiye’de ve Yavru Vatan Kıbrıs’ta ilelebet var olacaktır. İtibarı asla zedelenmeyecektir. Çünkü Ordu gözbebeğimizdir.
Cenâb-ı Mevlâ’nın, mazlûm Türk Milleti’ ne bu zor günlerde imdat edeceğine inancımızla her zaman Türkiye Türklerindir! Türk kalacaktır.
Esen kalın,

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.