İHLÂS VE SAMİMİYET ÜZERİNE

Ali Osman ORUM Ali Osman ORUM
Tefekkür Aynası

İhlâs, sadece Allah’a hasredilip, başkasına karşı yapılmaması gereken bir davranıştır. İhlâs, şirkin iç âlemimizden reddedilip Allah’ın hakkının teslim edilmesidir. Kuran’da: “Siz Allaha yardım ederseniz Allah da size yardım eder.” (Muhammet. 7) buyrulur. Alah'a karşı kulun yardımı oyunu O'nun kurallarına göre oynamayı ifade eder. Buna O'nun dinine itaat diyoruz. Maddeten ve manen arınmak için bu işde namaz ve zekâtın önemi çok büyüktür. Nitekim mal için zekât ağacın budanması hükmündedir. Namaz da kişiyi maddeten ve Ruhen arındırıp onu donatan bir amel hükmündedir.  

“Onlar dini yalnız Allah’a has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleriyle emrolunmuştu. Sağlam din işte budur.” (Beyyine =5)

İhlâs ve samimiyet bir kalp hareketi yani ruhsal bir tutumdur. İbadetteki niyetimizin ne  olduğunun, samimi olup olmadığımızın ölçüsüdür. Allah ibadetlerimizi niyetlerimizdeki samimiyetimize göre değerlendirecektir. Çünkü bir hadiste "Ameller ancak niyetlere göre değerlenir. Herkesin ancak niyetine göre amelinin karşılığı verilir." (Buhari, Bed’ül-vahy) buyrulur.

 Allah’ın rızasını kazanmak, ibadetlerimizde ve günlük hayatımızda samimi olmakla mümkündür. Samimiyet ibadetin hem ruhu hem de özüdür. Samimi olmayan ibadetler, cansız ceset ve kuru bir ağaç gibidir. Allah, kendisine samimi olarak ibadet etmemizi (Zümer, 2.) emretmektedir. Peygamberimiz de “şüphesiz Allah, sadece kendisi için ve ancak kendisinin rızası gözetilerek yapılan amellerden başkasını kabul etmez.” (Nesai, Cihat) buyurmaktadır.

Samimiyet, ibadetlerden zevk almamızı, yaratıcımızla yakınlaşmamızı sağlar. İçimizdeki fenalığın ve kötülüğün giderilmesine yardımcı olur. Şeytanın kötülükleri insanlara süslü gösterip onu azdıracağını; ancak samimi Müslümanlara etki edemeyeceği bildirilmiştir. (Hicr suresi, 40. ayet, - Sa’d suresi, 83. ayet) Nitekim, "Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. (İhlâs sahibi olun ve cemaat hâlinde bu halinizi de muhafaza edin! Böyle yaparsanız), size, doğru yoldan sapan kimse zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Artık O, size yaptıklarınızı bildirecektir." (Mâide, 105) buyrulur.

Bütün peygamberler de samimiyet örneği göstererek, mücadelelerinde başarılı olmuşlardır. Allah’ın rızasını kazanmak için, Müslümanların samimi olarak yaptığı her güzel iş, bir ibadet hükmündedir ve kendisine sevap kazandırır.  Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. 

Hizmet bahis mevzu olduğunda da ilk hatırlanması gereken ilkelerden biri samimiyettir. Yani temiz niyetli olmak. Allah rızasından başka bir beklenti ile hareket etmemek. Zaten bu tür beklentilerle yapılan iş hizmet değil, olsa olsa kendine yatırımdır.

Niyet amelden önce gelir. Niyetten maksat, yapılan işte Allah rızasını gözetmek, bu hususta samimi ve içten davranmaktır. Niyette Allah rızası olmalıdır ki verilen emek karşılık bulsun. Amellerin sıhhati ancak niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Artık kimin hicreti Allah ve Resulüne müteveccih ise, hicreti de Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de kavuşacağı dünya (mali) yahut nikâhlayacağı kadın için (yapılmış) ise, hicreti de (Allah ve Resulünün rızası için değil ) göç ettiği şeyedir. (Tergib ve't-Terhib, c.2 sh. 297)

"Konuşulanlar kalpten çıkarsa kalbe kadar girer, ama dilden çıkarsa kulağı aşamaz"  denilir.

Nitekim bu mevzuda Kuran’da pek çok ayet vardır. “Ey İman edenler! Allah’a karsı samimi olun ve dosdoğru söz söyleyin ki Allah işlerinizde yardımcı olsun ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab= 70-71)

“De ki; ‘Bana sadece Allah’a kulluk etmem ve O’na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O’na davet ediyorum ve dönüş de yalnız O’nadır.” (Ra’d=36) َ

 “De ki: İşte bu benim yolumdur. Ben basiret üzere Allah’a davet ediyorum. Bana tabi olanlar da. Allah’ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.” (Yusuf=108)

“Yarattıklarımızdan daima hakka ileten ve hak ile adaleti yerine getiren bir ümmet / topluluk bulunur.” (A’raf=181)

“De ki; Çalışın! Amellerinizi Allah da, Resulü de, mü’minler de görecektir. Sonra görülen ve görülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” (Tevbe= 105)

            “Kim Rahman’ın zikrinden gafil olursa, biz yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. O en sonunda Bize gelince arkadaşına der ki; ‘keşke benimle senin aran doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı, ne kötü arkadaş!’ (Bu nedamet) Zulmettiğiniz için bugün size hiçbir fayda vermeyecektir. Zira siz azapta ortaksınız.” (Zuhruf= 36-39)

Peygamberimiz de: “Kim bir hidayete davette bulunursa, buna uyanların sevaplarının bir kısmı ona da gelir..”(Müslim; K. İlim 4831) buyurur.

            “Allah’ın rızası gözetilmeden ihlâstan yoksun olarak yapılan bir ameli Allah Celle Celalühü kabul etmez.” (Nesei; K. Cihad-3089)

Peygamberimiz şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.

 “Kitab’a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte Biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz.”   

Ciddi ve samimi olmadıkça hiçbir işte başarılı olunamayacağı herkesçe bilinen bir gerçektir. Yaptığı işe gönül verenlerin başarılı olabilmeleri için ciddiyetle işlerine sarılmaları kaçınılmazdır. 

Müslüman her zaman Allahın murakabesinde olduğunu unutmamalı, Ahireti hatırlamalı ve ona hazırlık yapmalıdır. "Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir.

EN SON EKLENEN HABERLER

KTO Karatay Üniversitesi 2 öğretim üyesi alımı yapacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı yapacak.

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alımı yapacak

Eskişehir Sanayi Odası, “Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal)” konusunda önemli bir adım attı. “ESO Sürdürülebil...

Ruhsatsız iş yerlerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan 144 kişiye idari para cezası uygulandı.

Tarım arazilerinde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 910 dekarlık alanda tarım faaliyetlerine başlayan Odunpazarı Belediyesi, sını...

Yukarı Çık