AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay Adalet Komisyonu’nda ‘Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin’ görüşmelerine katıldı. Sabah beşe kadar devam eden komisyon çalışmasında söz alan Günay çocukların karşı karşıya kaldığı risklerden bahsetti.

KKTC’de “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” konuşuldu KKTC’de “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” konuşuldu

Sosyal medya düzenlemesinin çok gerekli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Günay, “Sosyal medya düzenlemesinin konuşulduğu bir televizyon programına katılmıştım. Ertesi gün bir genç kızımız kız kardeşi ile ilgili bir mesaj paylaştı. Gönderdiği mesajı okuduğumda gerçekten ayrı bir kuşak olduğumu anladım, bambaşka bir dünya var. Ve bu kitle 14 yaş ve altı. Bu çocuklarımızın kimliksiz, cinsiyetsiz, hedefsiz birer birey olarak yetişmelerine yönelik sistemli girişimler var. Bu toplumsal bir sorun ve geleceğimiz için büyük bir risk. Bunun farkında olmalıyız, gerekli düzenlemeleri yapmalı, gerekli tedbirleri almalıyız” şeklinde konuştu. Özellikle Z ve Alfa kuşaklarının dijital dünyaya olan yatkınlarının altını çizen Prof. Dr. Günay, “Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgiye erişimi kolaylaştırsa da beraberinde çok farklı riskler getiriyor. Doğru ile yanlışı ayırt edemeyen yavrularımızı korumak bizlerin görevidir. Bu nedenle komisyonda bana gönderilen bir mesajı paylaştım ve üyeleri empati kurmaya davet ettim. Çünkü hepimizin yavruları, torunları var. Nasıl korumasız bir mecrada yalnız olduklarının ve sonuçlarının neler olabileceğinin farkında olmamız gerekiyor. Hep Z kuşağından bahsediyoruz, internet ve mobil teknolojileri kullanmayı seven ve bu mecrada sosyalleşen bir kuşak. Akıllı telefonlarını alıp odalarına çekildiklerinde tamamen risklere açık bir kitle haline geliyorlar. Bir sonra gelen 2011 ve sonrasında dünyaya gelen Alfa kuşağı ise teknolojinin içine doğan bu kuşak, dünyayı fiziksel sınırları olmayan bir yer olarak gören, dijital dünyayı merkeze alan bir kuşak geliyor. Siyasi kaygıları bir yana bırakalım, hem Z hem de Alfa kuşağımızı kurtaralım. Nasıl her yaşta her kitap okunmaz, her film seyredilmezse, çocuklarımızı yaşlarına göre bilinçli kullanımı öğretelim. Dijital okuryazarlık, sosyal medya okuryazarlığı hem aileler hem de çocuklar için önceliğimiz olmalı. Bilgiye doğru erişim, sosyal medyayının etkin ve etik kullanımı toplum olarak önceliğimiz olmalı.” Şeklinde açıklamada bulundu.