Şenocak, gerek üniversite genelinde gerekse ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bu süreçte yaşanan gelişmeleri ve alınan tedbirleri açıkladı:“  Eskişehir’de ilk vakalar 17-18 Mart tarihlerinde bizim dışımızdaki özel ve kamu hastanelerinde görülmeye başlandı. Bundan 10 gün sonra Üniversitemizde ilk vaka görüldü. Bu zamana kadar eğitimler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve teçhizatlar tamamlanmış ve hasta karşılamaya hazır hale gelmiştik. Hastaların tanısına yönelik ilk testleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’ya gönderdik. Ancak Hastanemiz Mikrobiyoloji anabilim dalı Covid-19 Real-time PCR testi için yetkilendirildikten sonra, ilk testler 31 Mart 2020 tarihinde çalışılmaya başladı. Bu alanlarda çalışacak öğretim üyeleri ve teknik personel için 7/24 çalışacak nöbet listeleri oluşturuldu. Bugüne kadar hem hastanemiz hem de Eskişehir’deki özel ve devlet hastanelerinden gelen örneklerden 3000 üzerinde PCR testi yapıldı. Hastalarımıza yönelik testler yapılırken riskli alanlarda çalışan sağlık  personellerimizi de ihmal etmeyip hızla tarama testleri yapıldı. Personel sağlığı, izin ve raporları sağlık bakanlığı önerileri doğrultusunda takip edildi. Yine tüm sağlık personeli için denetleme ekibi oluşturduk. Özellikle enfeksiyon kontrol komitesi ekibi günlük olarak tüm alanları denetleyip uygunsuz ekipman, giyim ve dezenfeksiyon varsa tespit ettiler. Durum raporları incelenip gerekli düzenlemelerin yapılaması için iş bölümü oluşturuldu. Üniversite olarak Covid-19 pandemisine yönelik çalışmalarda dünyadaki ve ülkemizdeki bilim kurulları ve sağlık bakanlığı önerileri takip edildi. Bu öneriler doğrultusunda gerekli kişisel koruyucu ekipman ve teçhizatlar eksiksiz olarak temin edildi ve uygulamalara başlanıldı. Güncel kılavuzlar bilim kurullarımız tarafından takip edildi ve her yeni uygulama hızla pratik uygulamaya ilave edildi. Bunlara ek olarak üniversitemiz oteli de, hastanemiz sağlık çalışanlarının sınırsız biçimde kullanımlarına tahsis edildi. Hastalara yönelik hizmetlerimiz devam ederken aile hekimliği araştırma görevlilerimizi sağlık müdürlüğü hizmetine tahsis ederek kurumlar arası dayanışma için örnek teşkil edecek düzenlemeler yapıldı. Bir yandan tanı testleri devam ederken bir yandan da kaliteli hizmet anlayışı ile sürdürdüğümüz yoğun bakım ve hastane hizmetlerimizle, yaşanan pandemi sürecinde halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Eskişehir halkına fazlasıyla hak ettiği hizmetleri artan bir ivme ile sunmanın çabası içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere destek olan kamu ve özel kuruluşlara teşekkür ederken özellikle evlerinde kalarak bizlere destek olan sayın halkımıza minnettarlığımı sunarım.”