Bir süredir Eskişehir’in başının belası olan kömürlü termik santral ihaleyi yine geldi çattı.

Daha önce üç kez ertelenen ilahe yarın yine yapılacak.

Özel sektörün girmeye çekindiği bu tür ihaleler, kamu eliyle yapılıyor ki özel sektör çekinmesin.

Ancak yine de halkın tepkilerini göz önüne alan özel şirketler bu tür işlerden uzak durmaya çalışıyor.

İhalenin gelip çatması nedeniyle Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu, kurulması planlanan kömürlü termik santral süreci ile ilgili bir basın toplantısını düzenleyerek yine tepkisini ortaya koydu.

 

***

 

Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu termik santral sürecinde büyük mücadeleler verdi, halen de vermeye devam ediyor.

Platformun içersinde hemen her kesimden temsilci var.

Yöre halkını temsil eden bir dernek de bu mücadelenin içersinde.

Platfor adına konuşan Selim Kurnaz, 15 Ağustos 2018 tarihinde ertelenen ihalenin bu kez ertelenmesini değil iptal edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Kurnaz, “Ülkemizin en verimi ovalarından Alpu Ovamıza, Türkiye’nin göz bebeği şehrimize kurulması planlanan Kömürlü Termik Santral ile ilgili 23 Nisan’da üçüncü kez iptal edilerek 15 Ağustos 2018 tarihine ertelenen ihale süreci tekrar gündeme gelmiştir. Eskişehir Çevre Yaşam Platformu olarak yapılacak ihalenin iptal edilmesini istiyor, kıymetli ovamızda ve kıymetli şehrimizde kömürlü termik santral istemediğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Kömürlü Termik Santral projelerini finanse eden kuruluşlara da sesleniyoruz! Temiz şehrimizde temiz yatırımları finanse edin” dedi.

 

***

Termik santraller, kömüre dayalı enerji üreten santrallerdir.

Santralin Eskişehir’de kurulmasının nedeni ise Alpu yöresinde kömür rezervinin bulunmasıdır.

Ancak bu kömürün kalitesiz olduğu da bilinmektedir.

Eskişehir’de kömürlü termik santral kurulması ve kalitesiz kömürün çıkarılması, şehri çözümsüz sorunların bataklığına itecektir. Son yıllarda hızlanan, kömüre dayalı enerji politikaları ile kalitesiz ve kirletici etkileri yüksek olan linyit sevdasını anlamak mümkün değildir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kömürlü termik santraller terk edilmektedir. Hava kirliliğinin doğurduğu toplumsal muhalefet, sürdürülebilir ve yeşil enerji maliyetlerindeki düşüş,  Paris Anlaşması ile gelişen dinamikler sebebiyle kömürlü termik santral projelerine finansman bulmak gittikçe zorlaşmaktadır. En tehlikeli ve kirli katı fosil yakıt olarak nitelendirilen linyitin oluşturduğu yakıtlar da tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Tarımsal üretimi ve verimi arttırma üzerine politikalar geliştirmek yerine tarımı yok etmek hangi vicdana sığmaktadır?

Evet bunu soruyor Çevre ve Yaşam Platformu.

Ayrıca, son yıllarda turizmin gözdesi haline gelen Eskişehir’i, Öğrenci Dostu Üniversite şehirleri araştırmasında Türkiye’nin öğrenci başkenti seçilen Eskişehir’i, havası, suyu temiz olan Eskişehir’i yaşanmaz hale getirmek asıl hangi vicdansızların düşüncesidir.