26.08.2018, 06:25

Bırak Logolar Konuşsun…

Tüm Algılar Gözle Başlar… Aristoteles

Tarih boyunca semboller insanoğlu ve ülkeler için önemli bir rol oynamıştır. Çoğu insan kendilerini sembollerle anlatmaya çalışıp, statülerini oluşturmak ve geliştirmek isterken, birçok toplum da kendilerini sembollerle tanımlamışlardır. Yapılan araştırmalar bizlere, sembol tarihinin ilkçağlara dayandığını gösteriyor. Bilim insanları ve arkeologlar ilkçağlarda yapı malzemesi olarak kullanılan birçok nesnede simgelerin ve logoların yer aldığını belirtiyor. Bu nesneler üzerinde yer alan simgelerin diğer insanlara bilgi verip iletişim kurma amacıyla çizildiği düşünülüyor. Peki, Logo nedir? Bu yazımda logo kavramına ve günümüzde markalar ve tüketiciler için önemine kısaca değinmeye çalışacağım. İsterseniz yazımıza logo kavramını tanımlayarak başlayalım. Logo, bir işletme, ürün veya hizmeti tanımlamak için amblem, yazı, karakter veya tasarımlar gibi görsel unsurların kullanıldığı işletmelere yani markalara özel simgelerdir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi logo, bir markayı diğer markalardan ayırt etmeye yarayan en önemli faktördür.

Bilindiği gibi, günümüzde her sektörde markalar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor ve bu rekabet gün geçtikçe hızla büyüyor. Yoğun rekabetin ve zorlu şartların oluştuğu birçok sektörde markalar, tüketicinin zihninde kalıcı olabilmek için birçok plan ve strateji üzerinde çalışıyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, markaların tüketici zihninde kalıcı olarak yer alabilmesi için en çok görsel kimliklere ihtiyaç duyduğu ortaya çıkıyor. Görselliğin bu kadar fazla ön plana çıkmasında önemli bir bilimsel gerçeğin olduğunu belirtmek isterim. Bu bilimsel gerçek, göz ile beyin arasında bulunan sinir hatlarının, kulak ile beyin arasındaki hatlara göre daha güçlü olmasıdır. Bu nedenle insanlar gördüklerine daha fazla inanır ve tekrar hatırlaması daha kolay olur. Görsel kimlik tanımının içinde en başta logo yani simgelerin yer aldığı söylenebilir. Markalar aklımızda hem isimleri hem de logoları ile yer edinirler. Peki, markalar logolarında nelere dikkat etmelidir? Öncelikle marka yöneticileri, kendi ürettikleri hizmet ve ürünleri diğer markalardan ayırt eden özellikleri tanımlayarak bir fizibilite çalışması yapmalıdır. Buna ek olarak, logonun, markanın kendi kimliği, hedefleri, sundukları ürün ve hizmetleri ile alakalı olmasına dikkat edilmelidir. Başka bir deyişle logo, markaya özel ve özgün olurken tüketicinin aklında kalması için sade ve anlaşılır olması gerekmektedir.

Marka logosunun insanlar tarafından ilk görüldüğü anda tanınmasının rekabet ettiği markalardan ayırt edilebilmesi için büyük avantaj yarattığını daha önceden belirtmiştim. Logo ve simgeler aracılığı ile yaratılan bu olumlu izlenimler, ilerleyen zamanlarda görsel etkiden daha büyük yararlar sağlar çünkü görsel etki ile beraber tüketicinin markaya karşı olan güveni ve bağlılığı artar ve markanın ürünleri için verilen satın alma kararı daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ayrıca bu durum, ürün ve hizmetlerin satışını pozitif etkileyeceği için markanın yer aldığı sektör ve pazarda hem piyasa değerini arttırır hem de konumlandırma açısından markayı güçlendirir. Bu konuya tüketici tarafından bakıldığında, insanların marka logoları ve diğer görsel faktörlerden olumlu etkilendiği görülmektedir. Öyle ki, tüketicinin markanın ürün ve hizmetlerinde yer alan logo, görsel unsurlar ve bunlar aracılığı ile kurduğu duygusal bağ sayesinde bulunduğu sosyal çevrede kendisine özel bir imaj yaratıp kişisel statüsünü geliştirmesine yardımcı olduğu birçok bilimsel araştırmada belirtilmiştir. Ayrıca bu araştırmalarda, bazı zaman ve durumlarda, marka tarafından tüketicide oluşturulan bu görsel kimliğin, sunulan ürün ve hizmetin kalitesi ve özelliklerinden daha fazla ön planda yer alabileceği vurgulanmıştır.

Markalar ve semboller dünyasında yaşıyoruz. Markalar, logoları ve yarattığı görsel unsurlar ile hayatlarımızı oldukça fazla etkiliyor. Günümüzde birçok kişi, bazı ürün ve hizmetleri alırken özellikleri ve fonksiyonelliğinden çok görselliğine dikkat ediyor. Yazımın başında yer alan Aristoteles’in sözünde belirttiği gibi tüm algılar gözle başlıyor. Hepinizin güzel ve mutlu bir Pazar günü geçirmesini diliyorum, haftaya teknoloji ve markalar dünyasındaki yolculuğumuzda tekrar görüşmek dileğiyle…

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.