10.05.2017, 09:56

Asıl derdimiz; güven sorunu…

Son kamuoyu yoklamalarına göre halkın büyük bölümü içinde bulunduğu durumdan ve gidişattan memnun değil. Yoksulluk gerçeği var bu ülkede. İşsizlik realitesi var. Diploması elinde boş gezen gençlik var. Mezuniyet dalının dışında üç otuza çalışan kesim var. Hasbelkader iş bulanların boğaz tokluğuna çalıştırılması var. Türk lirasının tepetaklak oluşu, ekonomik göstergelerin geriye gidişi var. Hepsinden önemlisi önü alınamayan terör var. Bunun yarattığı güvensizlik ortamı var. Kabul edelim ki, önümüzde kötü bir tablo var ve hep beraber bu karamsar atmosferin içindeyiz. İşte bu hazin tablo bu güzelim Türkiye’mizi geleceği olmayan, yarınlara güvenle bakamayan, neyin nasıl gelişeceği bilinmeyen, hepsinden önemlisi her an her şeyin olabileceği bir ülke kimliğine büründürüyor. Hani serseri mayın olarak adlandırılan bir mayın türü vardır. Savaş sırasında denizlerde önemli geçiş yollarına döşenmiştir. Bunlardan patlamayanları, dalganın ve rüzgarın seyrine göre yer değiştirir, ne zaman nerede patlayacağı asla belli olmaz. Ülkemiz ne yazık ki, rüzgarların, fırtınaların ve de dalgaların kaderine bırakılmış bir serseri mayın gibi, karanlık denizlerde bilinmeyen bir geleceğe doğru sürükleniyor. Tabii ki bizlerin de yer aldığı medya da bu başı boş sürüklenmeden nasibini alıyor. Medya ne yazık ki siyasetçiler tarafından nüfuz edilmesi neredeyse alışkanlık edinilen bir alan oldu. Sermaye yapıları değiştirildi, yeni tür gazetecilik yaratıldı. İktidar yanlısı veya muhalefet sevdalısı olmak üzere ülkemiz iki tür medya yapılanmasına mahkum edildi. Ya muktedirlerden yana olacaksınız, ya da muhalif saflarda yer alacaksınız. Yani ayakta kalabilmek için sırtınızı mutlaka bir yere dayayacaksınız. Bunlardan iktidar yanlısı olmak tabii ki en kolay, en avantajlı ve en kazançlı olanı. Muhalif olmak ise en zor ve riskli olanı. O nedenle medyanın büyük bölümünün muktedirlerden yana görünmesi çok şaşırtıcı değil. Olabildiğince bağımsız ya da tarafsız kalabilmek için ortada durma şansını zorlayanlar ise iki arada bir derede kalırlar çoğu kez. Anadolu basını veya daha geniş tanımlamayla yerel basın; işte günümüz şartlarında iki arada bir derede kalanlardandır. Zira yerel medya, yaygın medyaya göre her dönemde çok daha dik duruşlu kalmayı yeğlemiştir. Çünkü yerel basının hiçbir dönemde iktidarla işi olmamış, ülkeyi yönetme gibi bir hırs veya dert taşımamış, basın dışı işlerde kazanç peşinde de koşmamış bir kimliği vardır. İstisnalar yok mudur, vardır elbette ama kaideyi bozmayacak kadardırlar ve Anadolu basınının onurlu kimliğine halel getirememişlerdir. Basın ilan gelirleri son derece düşüktür ve son beş yıldır dikkate alınacak oranda zam yapılmamıştır. Resmi ilan olanağı halen daha radyo ve televizyonları kapsayacak şekilde geliştirilmemiştir. En son yürürlüğe giren yeni sarı basın kartları yönetmeliği, devlet denetimini arttıran bir niteliğe büründürülmüştür. Daha önemlisi de; özellikle yerel basının örgütlü olduğu en geniş katılımlı çatı meslek örgütlerinin temsilcileri Sarı Basın Kartları Komisyonu’ndan çıkarılmış, devre dışı bırakmıştır. Basın özgürlüğü konusu ise artık dillerde pelesenk olmuş bir eksikliğimizdir. Peki ne yapılacak? Kalabilen olanaklar dahilinde özgür ve tarafsız medya mücadelesi verilmeye devam edilecek. Sadece iktidar yanlısı değil, muhalefet sevdalısı da olunmaması gerektiğine vurgu yapılacak. Yalnızca doğrular ve yanlışlar üzerine yayın politikaları üretilmesinin gerektiği bıkıp usanmadan dillendirilecek. Gazetecilik, herkesin yapabileceği bir meslek olmaktan çıkarılarak; belli kriterlerin olduğu, ancak belli şartların yerine getirilmesi halinde yapılabilecek bir meslek dalı olması sağlanacak. İnanın başka yolu yok…

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.