1881 ( . . . , ) VE 10 KASIM !

Mehmet Ali ÇELİK Mehmet Ali ÇELİK
Çakışan Teğetler

______  Buca Lisesi ‘ de Bana, ( Çelik ) ’ miş ! Bir Kalem

Korkusuz Bir Yürek Veren ; Öğretmenim Kadriye Gezer,

Memet Ali Bu Gün, 10 Kasım 1974 Yüreğini Aç Sendeki,

( Mustafa Kemal Atatürk ) ’ e, Bakacağım Demişti !

______  1881 ‘  de,  Selanik ’ de  Doğdu.

Babası ;  Ali Rıza Efendi.   /   Annesi ;  Zübeyde Hanım.

1886 ’ da,  İlk Öğrenimine Başlar.

1893 ’ de, Selanik Askeri Rüştiyesi ‘ ne Girer.

1899 ’ da, İstanbul Harp Okulu ‘ na Başlar. ( Piyade )

1902 ’ de, Harp Okulu Mezun. ( Teğmen. )

1903 ’ de, Üsteğmen ‘ liğe Yükselir.

­­­­1905 / 11 Ocak ; Kurmay Yüzbaşı Rütbesi Alır.

1907 /  31 Mart İsyanı – Selanik ’e Gidiş

1909 / 13 Ocak  ;  3. Ordu İle İstanbul ’ a Gelişi.

1910 / 6 Eylül  ;  3. Ordu Adına Fransa ’ ya Gidişi.

1911 / 27 Kasım   ;  Binbaşı ‘ lığa Terfi Edişi.

1912 / 12 Mart  ;  Derne Komutanlığına Atanması.

1913 /  27 Ekim ;  Sofya Ateşemiliterliği ’ ne Atanışı.

1914 / 29 Ekim ; 1. Dünya Savaşına, Osm. İmp Girişi.

1915 / 10 Ağustos ; Çanakkale Savaşı.

1916 / 1 Nisan ;  Tuğgeneral Rütbesine Yükselişi.

1917 / 21 Şubat ; Diyarbakır ‘ dan Şam ’ a Gidişi.

1918 / 30 Ekim ;  Mondros Mütarekesi

1919 / 16 Mayıs ;  Bandırma Vapuru İle Yolculuk.

______ 19  Mayıs 1919  Sabahı, Samsun ’ a Çıkar !

22 Haziran Amasya Genelge Kabulü Ve Yayınlanması.

7 Ekim ;  Erzurum Kongre Kararlarının Açıklanması.

1920 / 23 Nisan  Ankara ’ da, TBMM.  Açılması.

24 Nisan  ;  TBMM.  Başkanlığı ’ na Seçilmesi.

10 Ağustos ;  Sevr Anlaşması İmzalanması.

2 - 3 Aralık    ;  Ermenilerle, Gümrü Anlaşması.

1921 / 10 Ocak ; 1. İnönü Savaşı.

1 Nisan  ;  2. İnönü Savaşı.

23 Ağustos ;  Sakarya Meydan Muhaberesi

19 Eylül ; Gazi ve Mareşal Unvanının Verilmesi.

13 Ekim ; Kars Anlaşmasının İmzalanması.

20 Ekim ; Fransız ‘ larla, Ankara Anlaşması.

1922 / 26 Ağustos ;  Büyük Taarruz ’ un Başlaması.

30 Ağustos ; Başkomutanlık Meydan . . . , Kazanılması.

__   2 Eylül  ; E s k i ş e h i r ’ i n   K u r t u l u ş u  __

9 Eylül ; İzmir ’ in, Yunan İşgalinden Kurtuluşu.

11 Ekim ; Mudanya Mütarekesi ‘ nin İmzalanması.

1 Kasım  ; Saltanatın Kaldırılması.

1923 / 24 Temmuz Lozan Anlaşması.

11 Eylül ; Halk  Fırkası, ( CHP  ) ’ nın Kurulması.

13 Ekim ; Ankara ’ nın Başkent Oluşu.

______  29 Ekim 1923 Cumhuriyet ’ in İlanı. * * * 

1924 / 3 Mart  ; Tevhid – i Tedrisat Kanunu.

1925 / 25 Kasım ; Şapka Kanun ’ u Kabulü.

30 Kasım ; Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması.

26 Aralık ; Uluslar arası Saat / Takvim ’ in Kabulü.

1926 / 17 Şubat ; Türk Medeni Kanunu ’ nun Kabulü.

14 Haziran ;  İzmir Suikast Olayının Ortaya Çıkışı.

1927 / 30 Haziran ;  Askerlikten Emekli Oluşu.

15 Ekim ; 36 Saat / 33 Dakika Süren, Nutuk Okuma.

1928 / 20 Mayıs ;  Uluslararası, Rakamların Kabulü.

1 Kasım ; Yeni Harflerin ( Latince ) Kabulü.

______  8 Kasım, ( Başöğretmen ) Oluşu !

1929 / 1 Ocak ;  Yeni Harfle, Eğitime Başlama.

1930 / 3 Nisan ; Kadına, Seçme / Seçilme ( Belediye )

1931 / 12 Nisan ; Türk Tarih Kurumu ’ un Kuruluşu.

1932 / 12 Temmuz ; Türk Dil Kurumu ’ un Kuruluşu.

1933 / 29 Ekim  ;  Cumhuriyet ’ in, 10. Yıl Konuşması.

1934 / 21 Haziran ; Soyadı Kanunu ’ nun Kabulü.

______  24 Kasım, ( Atatürk )  Soyadı ’ nın Verilişi !

1935 / 1 Mart ; 4. Defa Cumhurbaşkanı Seçilmesi.

1936 /  20 Temmuz ; Montreux Anlaşması ( Boğaz )

1937 /  9 Temmuz ; Sadabat Paktı ‘ nın İmzalanması.

1938 / 30 Mart ; Hastalığının Resmi Yazı İle Yayını

10 Kasım Dolmabahçe ’ de, Saat ; 09 . 05 ’ e, ( . . .  ,

______  İngiliz Kralı V III. Edvard 1936 ’ da,  Atatürk ’ e

Misafir Olur. Bir Sohbet  İçinde, Türk Ordusunun Savaş

Gücünden Söz Açılınca ! Kral V III  Edvard ; Atatürk ’ e,

 

 

__ 2 Milyon Türk Ordusu Savaşta, Güvenilir Güçtür !

Cümlesi karşısında, Mustafa Kemal Büyük Nezaketle,

( Sayın Edvard, Ordumuz ;  Bir Milyon ‘ dur ! ) Deyip -

 

Yanlışı Düzeltince ! Kral VIII Edvard, Atatürk ’ e,

Sn. Mustafa Kemal 1 Milyon Türk Ordusu + 1 Milyonda

Korkusuz Yürekli ; Atatürk Var ! Hesap Doğrudur ! Biz

Savaş Cephelerinde, Ordunu Perişan Ettik ! 1 Milyon

Yiğit Yürekli Atatürk ’ ü Yenip – Perişan Edemedik ! ! !

______ Diye, Cevap Verip – Söylediğini Doğrular !

11 Eylül 1962 Doğumlu, ( İnsanlığımca ) Kültürümce,

__  Atatürk ; Yaşanmış Yalansız Bir Gerçektir !

__  Atatürk ; Güneş / Kurtuluş Ve Bağımsızlıktır !

__  Atatürk ; Sevda / Tutku / Hasret / Özlem Ve

( Aşk ) ’ la, Yaşanacak Güzelliklerle Mutluluktur !

______ Geçmişini ;

Unutanlar, Geleceğini Kuramazlar ! / Anonim Bir Söz.

* * * Geçmiş ;

Cüzdandaki Para Gibidir !

Cüzdanında Ne Kadar Geçmişin Varsa,

O Kadar Gelecek Satın Alabilirsiniz !  /  ( maç ) * * *

( Çelik ) ’ leşmiş / Korkusuz Kalemimle, Yüreğimdeki ;

( Gazi Mustafa Kemal Atatürk ) ’ ü Yazabildim mi ? !

Takdir Beni, ( Atatürkçü ) Yapan, Öğretmenlerimindir !

______  Sizinle, Ortak   /  Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

16 Ksm. 2Bin17 ’ de,    Ç a k ı ş a n  T e ğ e t l e r     de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,   .  .  .   ,

EN SON EKLENEN HABERLER

Bazı basın yayın organlarında yayınlanan 15 Aralık 2018 tarihinde yapılan ‘UKOME Kararıyla Taksi Ücretlerine Şok Zam’ haberinin ger&c...

Eskişehir Türk Ocağı, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yapa...

Tepebaşı Belediyesi’nin Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER) ile birlikte gerçekleştirdiği “Yerel Yönetiml...

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından düzenlenen “6. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 4. Uluslararası Se...

Demokrasi İçin Dayanışma Platformu üyeleri ESGAZ önünde bir araya gelerek, petrol, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların geri &...

Eskişehir’de geçen hafta meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 13 yaşındaki Özgür Kaya hayatını kaybetti.

Eskişehir Web Tasarım