TÜBİTAK COVID-19 SOBAG ÇAĞRISI

Faruk Tataş Faruk Tataş
EKONOMİK BAKIŞ

Ülkemizi ve Dünyayı ciddi derecede tehdit eden COVİD19 salgınına karşı yeni çözüm yollarına yönelik Tübitak özel çağrı yayınladı

Bu çağrının amacı; COVID-19 küresel salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Sunulacak proje önerilerinin aşağıdaki kapsamda ele alınması beklenmektedir:

  • Mevcut durumun ve eğilimin kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması,
  • Kısa, orta, uzun vadeli projeksiyon, öngörü, analiz ve planlama çalışmaları yapılması,
  • Bu analiz ve öngörüler doğrultusunda karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak çözüm önerilerinin oluşturulması.

Bunun yanı sıra sunulacak proje önerilerinin, salgının neden olduğu çok boyutlu etkilerin anlaşılması açısından, gerekli durumlarda, konuyu disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almaları da önem arz etmektedir.

Proje önerisi sunacak değerli araştırmacılarımıza yukarıda belirtilen çerçevenin anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla ele alınabilecek bazı konu örnekleri aşağıda sunulmuştur. Şüphesiz sunulacak proje önerileri bu örneklerle sınırlı değildir.

Sosyal ve Beşeri Konulara Örnekler:

  • Küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kriz yönetimi ve yönetişimi; bireylerin, salgını önleyici düzenleme ve uygulamaları benimsemesini ve bunlara uymasını sağlama,
  • Etkili ve etkin sağlık iletişimi; salgın sürecinde geleneksel ve yeni medyanın bireysel ve/veya toplumsal etkileri ve rolü; salgın ve salgına yönelik izlenen politikalar ve uygulamalar bağlamında etkisi,Eğitim, sağlık, yargı gibi kritik kamu hizmetlerinin uzaktan erişim yoluyla ve çevrim içi sunulma uygulamaları,Okullardaki eğitime ara verilmesi ve sınavların ertelenmesi/iptal olmasının etkileri; uzaktan eğitim ve alternatif ölçme/değerlendirme yöntem ve araçları geliştirme gibi çözüm ve uygulamaların geliştirilmesi,Salgınla bireysel ve ailesel başa çıkma stratejileri ve bunların psikolojik, sosyolojik, kültürel, ekonomik vb. değişkenlerle ilişkisi; psikolojik dayanıklılık, yılmazlık, baş etme ve uyumda zaman içinde ortaya çıkan değişimler,Belirsizlik, kaygı, korku ve stresin çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar üzerindeki etkileri ve oluşturduğu riskler ve bunların etkisini azaltan/artıran olası faktörler (kişilik, sağlık durumu, aile özellikleri, sosyal destek, ekonomik gelir, engellilik, göçmenlik vb.),Salgın nedenli kaybı olan ailelere, sağlık personeline ve risk altındaki tüm grupların ruh sağlığı sorunlarına ve travmayla baş etmelerine yönelik acil klinik müdahalelerin geliştirilmesi, psikolojik, sosyal, dinsel, kültürel desteklerin sağlanması; web tabanlı koruyucu, izleyici ve müdahale edici programların geliştirilmesi,Salgının yerleşme birimleri üzerindeki etkisi, salgınla mücadelede kentsel yaşam kalitesinin sağlanması,Sinema, tiyatro, opera, müze, kongre salonları, spor salonları gibi bilim, sanat ve spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği mekânların kapatılmasının ve planlanan faaliyetlerin iptalinin etkileri ve telafi yolları.

Ekonomik Konulara Örnekler:

  • Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde makro mikro seviyede ekonomi, ticaret, finans, istihdam ve iş modelleri üzerindeki etkileri,Salgının farklı sektörlerde yol açtığı arz-talep durumları, tedarik zincirleri, üretim kapasitesi, dijitalleşme ihtiyaçları; finansa erişim, istihdam açılarından sorunlar ve çözüm yolları; ekonomik kurtarma paketlerinin bireysel ve sektörel etkileri,Küresel yatırımlardaki değişiklik, doğrudan yabancı yatırımların eğilimleri,İş güvenliği, kurumsal risk yönetimi, yeni insan kaynakları uygulamaları, yeni çalışma ilişkileri açısından salgının etkileri.

Proje süresi azami 6 aydır.Destek üst limiti 200.000 TL’dir.

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi        20.04.2020

Çevrimiçi Başvurunun ve E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih:04.05.2020 23:59 Detaylı Bilgi: https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destekprogramlari/1001/icerik-covid-19-sobag-cagrisi

EN SON EKLENEN HABERLER

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri tarafından İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tartışmalara karşı kadın zinciri oluşturul...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın başlıyor. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliği...

DEVA Partisi’nin Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanları belli oldu.

Serinlemek için Porsuk Çayı'na girdiği iddia edilen bir şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK’e bağlı Genel – İş tarafından düzenlenen ve belediyede örgütlü diğer...

Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Web Tasarım