ZEKÂTI ANLAMAK

Ali Osman ORUM Ali Osman ORUM
Tefekkür Aynası

Zekât: "Belirli bir malın belirli bir kısmını belirli yerlere vermektir.” İslam’ın beş şartından biri olan zekât, yapılan tariften de anlaşılacağı üzere, belirli bir miktarda mala sahip olan zengin Müslümanların sorumlu bulundukları ilahi bir emrin gereğinin ifa edilmesidir. Zekâta geniş anlamda sadaka da denilir. Bu ismin verilmesinin sebebi zekâtın malı temizleyip malın sıhhat ve kemaline sebep olmasındandır. Aynı zamanda zekât verenin de imanındaki sadakat ve olgunluğuna delalet etmesidir. Ancak sadaka; hem farz hem de nafile olan malî ibadetler için kullanıldığı halde zekât sadece sadakanın farz olanına mahsustur. Zekât, her şeyden önce kulun Allah'ın emrine itaat edip, kulluğunu göstermesinin en güzel nişanesidir. Çünkü zekât vermeyi Allah emretmiştir. Kulun vazifesi; öncelikle neden ve niçinini araştırmadan Rabbi tarafından emrolunduğu şeyi yapmaktır. Müslüman, sevdiği ve inandığı Rabbinden aldığı emrin gereği, canın yongası olan malı hiç bir maddî karşılık beklemeden muhtaçlara vererek, kulluk borcunu en güzel şekilde ödemiş olur. Bunun yanı sıra zekât kişiyi, günah ve cimrilik kirlerinden temizler. İnsandaki, mal sevgisini kırıp, Allah sevgisinin ön plana geçmesine sebep olur. "Ey mü'minler! Sizi, mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın, böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır" (Münafıkun, 9) âyet-i kerîmesinin işaret ettiği manayı gerçekleştirir. Zekât, İslam’ın sosyal güvenlik alanında ortaya koyduğu çok önemli bir müessesedir. Zekât müessesesi, İslam toplumunda gözetilmeye muhtaç olan tüm fertlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahip bir müessesedir. Zekât müessesesi, korunmaya ve gözetilmeye muhtaç insanları hedef almakla kalmaz, aynı zamanda toplumda yapılması gereken birçok hizmetlerin de yürütülebilmesine imkân sağlar. Bir şeyin önemi, insanlığın ona olan ihtiyacı ve temin edilen fayda ile ölçülür. Zekâtın; zekât veren, zekât alan ve zekât alınıp verilen toplumda sağladığı faydalar göz önüne alındığında, onun ne derece büyük bir önem ifade ettiği ortaya çıkar. Bu yönüyle zekât tam sosyal bir kurumdur. “Onların mallarından zekât al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua et. Çünkü senin onlar lehine dua etmen, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah her şeyi hakkıyla işitir, bilir.” Tevbe, 103 Zekât emri İslam’ın ilk dönemlerinde bir müessese olarak yaşatılmış ve toplumdaki sosyal dengesizlikleri gidermeye çalışmıştır. Ancak; sonradan müessesenin hüviyeti bozularak fertlerin tercihlerine bırakılan normal bir vecibe durumuna dönüşmüş, bu sebeple de zengin-fakir dengesi bozulmuştur. Zekât denilince onu bir müessese olarak düşünmek gerekir..." Sosyal adaletin gerçekleşmesinde yani, milli gelirden herkesin az ya da çok payını almasında zekât ve sadaka çok önemli bir rol oynayacaktır. Zaten zekât, toplumun bir kesiminin diğer bir kesimine, gelirinden bir kısmını ibadet niyetiyle (zaten benim malımın içine bırakılmış olan fakirin hakkı, düşüncesiyle) transfer etmesidir. Zekât fakirler açısından son derece önemlidir. Çünkü zekât, sadece fakirin hakkıdır ve mutlaka fakire verilmelidir. İnsanların koydukları vergilerin toplanma ve sarf edilme yerleri devirlere ve devletlerin işleyişine göre değişebilir. Devlet gelirlerinin sarfında fakirlerden çok zenginlerin gözetilmesi de düşünülebilir. Kaynağını ve sarf yerini Allah ve Rasulü’nün tespit ettiği zekât ise böyle değildir. Bunun kimden alınıp kime verileceği Kur'ân'da belirtilmiştir. (Tevbe, 60) Bu hükmü hiç bir kimsenin değiştirmesi mümkün değildir. Yani zekât fonu sadece fakirler için kullanılmalıdır. Böylelikle toplumdaki fertler arasındaki kardeşlik ve sosyal dayanışma zekâtın ifasıyla daha da mümkün hale gelecektir. Diğer bir ifade ile bunun anlamı fakirlerin sayısını azaltmak, mal sahiplerinin adedini çoğaltmaktır. Kendisine zekât farz olup, senesi dolduktan sonra vaktinde zekâtını ödemeyen bir Müslüman, toplumun iktisadi yapısı ile alakalı bir emri ihmal ettiği ve fakirlerin hakkını elinde tuttuğu için dini açıdan büyük bir vebali üstlenmiş sayılır. Kur’an-ı Kerimde: ‘Allah'ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.’ (Al-i İmran, 180) buyurulur. Hz. Peygamber de şöyle buyurur: "Allah'ın kendisine vermiş olduğu malın zekâtını vermeyen kimsenin mali, Kıyamet gününde, iki gözünde iki siyah nokta bulunan, dehşetli, zehirli bir yılan şekline sokulur ve bu yılan o gün mal sahibinin boynuna sarılır. Sonra ağzı ile mal sahibinin çenesinin iki tarafından yakalar ve 'Ben senin dünyada çok sevdiğin malınım, ben senin hazinenim ' der" (Buhari, Zekat: 3; Ibni Mace, Zekat, 3) Zekât verme alışkanlığı olmayan Müslümanlar, böyle bir görevi terk ederek, yaşadıkları topluma karşı büyük bir suçu işlemiş sayılırlar. Zekât görevini ihmal ederek din ile dünya arasındaki köprüyü kuramayan günümüzün bazı müslümanları, dinleriyle birlikte dünyalarını da kaybetmeye mahkûm olacaklardır. Kur'anın tabiriyle: "Onlar Allah’ı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu" (Haşr, 19) "Mallarınızı zekât ile koruyunuz. Hastalıklarınızı sadaka ile iyileştiriniz, bela dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayınız." Cumanız ve mübarek ayınız hayırlı olsun.

EN SON EKLENEN HABERLER

24 Haziran seçimlerinde tambir rakamkaosu yaşandı. Gazetemiz baskıya verildiği sıradaAk Parti’ye göre Recep Tayyip Erdoğan yüzd...

Saat 23.00 sularında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"(Milletimiz) Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vermek suret...

AKPartililer saat 22.00 civarında resmi olmayan sonuçlara göre kutlama konvoyları gerçekleştirmeye başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı KazımKurt ve CHPMilletvekili Utku Çakırözer...

  Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde düzenlenecek olan yaz dönemi kursları için kayıt işlemleri tamamlandı...

2018 YKS'ye adım adım yaklaştığımız şu günlerde öğrencileri sınav ve üniversite heyecanı sarmış durumda. YKS elbette yolun sonu değil; ...

Eskişehir Web Tasarım