KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİĞİ

Yunus Emre GÜLLÜ Yunus Emre GÜLLÜ
Yunusça

Allah ömür verirse üç gün sonra Kadir gecesini idrak edeceğiz. 10 Haziran günü, pazarı pazartesiye bağlayan geceyi kadir gecesi olarak ihya edeceğiz.

Kadir gecesi, İslam’ın gelişinden bu yana Müslümanların her yıl yaşadıkları müstesna bir gecedir. O gece de, Ramazan ayında vuku bulur. Kadir gecesi, Ramazan ayı geceleri arasında gizli bir gecedir. Hz. Peygamber, Kadir gecesini genelde Ramazanın son on gecesi içerisinde aramak daha doğrudur, buyurmuştur. Özellikle de Ramazanın 27 inci gecesini işaret etmiştir.

                Müslümanlar için kadir gecesinin önemi ve özelliği nedir? Sorusuna cevap vermeye gayret edeceğiz. Kadir gecesi denilince ilk akla gelen; Allah’ın yüce kudreti, azameti, haşmeti, merhameti, bereketi ve takdiri akla gelir. Akabinde, İman esasları akla gelir. Kudreti kelâm, akla gelir. Hz. Peygamber Efendimiz hatıra gelir. Kur’an-ı Kerim hatıra gelir. Cebrail meleği gözler önüne gelir.

Cebrail meleği, Hz. Peygamber’e, Hıra mağarasında Kur’an ayetlerinden “Oku” ayetini yüce kudretten getirmiştir. Bu nedenle de, insanlığa İslam’ın ilk emri “Oku” emri olmuştur.  Böylece insanlığa cehalet ve delaletten kurtulmanın ilk emri verilmiştir. Cehalet ve gafletin tehlikesine dikkat çekilmiştir. İnsanlığın başına gelen belâların her birinin cehalet ve gafletten geldiğine uyarı yapılmıştır.

Kadir gecesi denilince, Sudi kenti Mekke-i Mükerreme şehri hudutlarındaki Hıra mağarası hafızalarda canlanır. O gece, Hz. Muhammed Mustafa’nın Cebrail (A.S.) ile buluştuğu zaman ve buluşma şekli belleklerde can bulur.

                İlk Kadir gecesi günü, insanlığın İslam’la şereflendiği gündür. O gece, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz ’in peygamberlik göreviyle vazifelendirildiği ilk gündür. Hz. Peygamber, o gece hem peygamber olmuş hem de Resul olmuştur. Resul, kendisine kitap verilen peygamber demektir. Kendisine ilahi kitap nazil olmayan peygambere nebi peygamber denir. Hz. Peygamber, hem nebi ve hem de resul peygamberdir.

                İnsanlık tarihinin en büyük mucizesi o gece tecelli etmiştir. İnsanlık tarihine indirilen en büyük mucize Kur’an-ı Azim’i şandır. Kur’an, Hz. peygamberin şahsında tüm insanlığa indirilmiştir. Kur’an, insanlığa ilahi fermandır. Kur’an insanlığa ilahi bir öğretidir. Kur’an, yüce bildirgedir. Kur’an, insanlara Allah’ın buyruğudur ve lütfudur. Kur’an, insanlığa iki cihanın hayat reçetesidir.

Gadir gecesinin hangi gece olduğu insanlık âleminden Allah’ın gizlediği beş husustan birisidir. Ölüm gibi… Kim ne zaman, nerede ve nasıl öleceğini bilir ki?

Mucize, bir peygamberin peygamberliğine delildir. Mucize, peygamberliğin ispatıdır. Mucize, sadece peygamberlere has kutsi bir hadisedir. Peygamberlerden başkası mucize gösteremez. Mucizeyi inkâr, Allah korusun insanı küfre götürür. Kadir gecesi, Müslümanlar için mukaddes bir gecedir. Kıymeti yüksek bir gecedir. Kadir gecesi seçkin, önemi ve özelliği olan bir gecedir.

                Kadir gecesinde isteyenler için Allah’ın merhamet, lütuf, af ve bereket kapıları açıktır. Yeter ki insan istemesini becerebilsin. İstemesini bilen Allah’ın bu kapılarından girmesini başaracaktır. Allah, kendi kapısına gelen ve kendisine boyun büken hiçbir yaratığını boş çevirmez. Çünkü O, zengindir. Ganiler, ganisidir. Vermekle Allah’ın nimetleri tükenmez. Af etmekle affı bitmez. Yeter ki insan Allah’a şükrünü artırabilsin. Duasını, Allah’ın şanına yakışır bir şekilde yapabilsin.

                Kadir gecesi, bir yıl içerisinde insanların başına geleceklerin kayda geçirildiği gecedir. O gece, o yıl içerisinde kimlerin doğacağı, kimlerin öleceği, kimlerin zenginleşeceği,  kimlerin fakirleşeceği ve daha doğrusu kimlerin başına istenen veya istenmeyen olayların takdir buyrulduğu gecedir.

                Allah’ın kaza ve kaderinin o gün tecelli edeceği zamanların, mekânların ve olayların nasıl meydana geleceğinin meleklere emrinin verildiği gecedir. Allah, tüm inanları kadir gecesinin merhamet, feyz ve bereketiyle bereketlendirsin! ÂMİN!

                Ömrünüz uzun, kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!

EN SON EKLENEN HABERLER

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, herkese örnek olabilecek bir çalışmaya imza attı. Tespit için...

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı’nın çeşitli mahallelerinde yaşayan kadınlarla Alaaddin Cafe’de bir araya geldi....

Kocaeli, Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya’da yaşayan vatandaşlar, internet üzerind...

Eskişehir Şehir Hastanesine Ambulans Teslim Töreni'ne katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uçak ve helikopter ambulans ile vatanda...

Bundan 10 yıl önce bitişiğindeki parfümeri mağazasının patlaması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı Atılgan apartmanının riskli bi...

Burhan Sakallı, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını ve ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşlarla buluşan Sakallı, şe...

Eskişehir Web Tasarım