PAZARLAMA, SATIŞ VE MARKA YÖNETİMİ: TEORİ VE GERÇEKLER

Yiğit MUMCU Yiğit MUMCU
Teknoloji ve Markalar

Tüm sektörlerde yüksek rekabetin yaşandığı bir dünyadayız… Yaşanan bu yüksek rekabete bağlı olarak birçok işletme bulunduğu pazarda yer alan diğer rakipleri ile gittikçe birbirine benzer ürünler ve hizmetler sunmaya başlıyor. Başka bir deyişle, işletmelerin yakın kalitede eşdeğer özelliklere sahip ürün ve hizmetler ile tüketicinin karşısına çıktığını söyleyebiliriz. Diğer bir yandan, teknoloji ve günümüz ihtiyaçları değiştikçe insanların hayatları da hızlı bir değişime uğruyor. Teknoloji ve hayat şartlarındaki bu değişim ile tüketicinin yani bizlerin bir ürün ve hizmeti alırken daha detaylı incelemeler yapıp satın alma kararı verdiğimizi görüyoruz. Yukarıda bahsettiğim bu durumlar, işletmeleri daha gelişmiş ve yaratıcı pazarlama metot ve stratejileri uygulamaya sevk ediyor çünkü bilinen ve hâlihazırda kullanılan pazarlama ve satış yöntemleri yüksek rekabetli pazarlarda artık yeterli olmuyor. Günümüzde pazarlama bilim dalının en önemli ögelerinden birisi marka kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyu incelemeye başlamadan pazarlama, satış, marka, marka yönetimi gibi kavramların anlamlarını kısaca tekrarlamamızın yararlı olacağını düşünüyorum.

Pazarlama, Satış ve Marka Yönetimi Birbirinden Farklı Kavramlardır…

                   Ülkemizdeki birçok işletme ve kişi maalesef pazarlama ve satış kavramları arasında bir fark olmadığını, aynı konuları içerdiğini, benzeri uygulama ve yöntemlere sahip olduğunu düşünürken marka yönetimini ise çoğunlukla sosyal medya yönetimi, müşteri ilişkileri, tanıtımlardan oluşan bir konu olarak görülüyor. Bu bakış açısının ne yazık ki birçok açıdan yanlış olduğunu belirtmem gerekiyor. Pazarlama bir ürün ve hizmetin satışının geliştirilmesi amacıyla yapılan, tasarım ve araştırma süreci ile başlayan, tanıtım, ambalaj, pazar araştırmaları ve uygulanması düşünülen stratejiler ile devam eden çalışmaların bir bütünüdür. Pazarlama kavramı bir anlamda işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayan sosyal bir süreçtir. Satış ise işletme tarafından belirlenen bir fiyat karşılığında tüketicinin işletmeden bir değer veya bir ürünü satın alma işlemidir. İşletmeler açısından satış ise tüketiciye sunulan ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapılıp ikna edildikten sonra çeşitli aşamalar ile satış işleminin gerçekleştirilmesidir. Kısacası, pazarlama bir çalışmalar ve fonksiyonlar bütünü olarak tanımlanırken satış ise bir işlem ve bu işlemin yaşandığı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.

Marka ise işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanımlayıp benzerlerine göre fark yaratması için kullanılan isim, renk, sembol ve görsel tasarımlardır. Başka bir deyişle, tüketicinin zihninde bir etki yaratıp yer alan ve tüketicilerin diğer rakiplere göre ürün ve hizmetleri ayırt etmesine yarayan pazarlama ve iletişim metotlarıdır. Bu bağlamda marka yönetimini bir işletmenin yani markanın belirlediği hedeflerine ulaşabilmesi için markanın adı ve tanımından başlayarak ambalaj, logo, hedef kitle ve görsel kimlik çalışmaları gibi konularını da içeren uygulama ve iletişim çalışmalarının bütünü şeklinde tanımlayabiliriz. Kısaca marka yönetimine bir süreç yönetimi de diyebiliriz. Marka yönetimi çalışmalarını konumlandırma, pazar araştırmaları, hedef kitle belirleme, görsel kimlik oluşturma, fiyatlandırma, satış geliştirme ve tanıtım gibi konu başlıkları altında toplayabiliriz. Marka yönetiminde marka adınıza ve buna bağlı olarak oluşturduğunuz marka mesajlarınızın ve sloganlarınızın uyumlu olduğuna özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra konumlandırma, fiyatlandırma, hedef kitlenizin belirlenmesi ve müşteri deneyimi yönetimi ayrıca dikkat etmeniz gereken önemli konular arasında yer almalıdır. Açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, pazarlama, satış ve marka kavramları farklı ama birbirine yakından bağlı kavramlar olarak karşımıza çıkıyor.

Ülkemizde bazı köklü ve kurumsal işletmeler dışında bu konular üzerinde ciddi ve profesyonel bir şekilde çalışan sınırlı sayıda işletme bulunuyor. İlimize yani Eskişehir’e bakıldığı zaman pazarlama ve marka yönetimi üzerine çalışmalar yapan veya bu konulara önem gösteren işletmelerin çok az olduğunu söyleyebilirim. Bu durumun başlıca nedenleri arasında ilimizdeki birçok işletme ve şirket yöneticilerinin pazarlama ve marka yönetimi konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmaması, bu konulara hassasiyet gösterilmemesi, pazarlama ve marka yönetiminin çoğunlukla bir masraf olarak görülmesini sayabilirim. Bahsettiğim bu durumun nedenlerinin daha detaylı bir şekilde araştırılması ve üzerinde çalışmalar yapılmasının hem ilimizdeki işletmeler hem de diğer birçok konuda yarar sağlayacağını düşünüyorum. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, işletmelerin ve yöneticilerinin bu kavramları ve farklarını anlamaları, pazarlama ve marka konusunda eğitim almış uzmanlar ile doğru çalışmalar yapmaları ve bu çalışmaların sonuçlarını görebilmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu da tekrar belirtmek ve hatırlatmak isterim. Hepinizin güzel ve mutlu bir Pazar günü geçirmesini diliyorum, haftaya teknoloji ve markalar dünyasındaki yolculuğumuzda tekrar görüşmek dileğiyle…

EN SON EKLENEN HABERLER

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümünde ünlü Televizyon Programcı...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli etkinliklere katılmak ve halka hitap etmek için  Eskişehir’e...

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ziyaretine devam ediyor

CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'de, daha önce zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan eski 6. İcra Müdüründen bu kez de 6 kilogra...

Kırsalda yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak verilen yaklaşık 200 bin dut fidanı, 2 buçuk milyondan fazla marul fidesi, 265 bin domates f...

Eskişehir Web Tasarım